Notaris Akkermans en Meuleman in Uithoorn

Appelcom deed onderzoek naar malafide notarissen en

Het testament van de moeder ligt bij een notaris kantoor in Uithoorn, Akkermans en Meuleman. “In eerste instantie duurt het maanden om een afspraak te krijgen om het testament te voorlezen. En de digitale versie kwam pas 15 maanden later. Na meer dan 100 pogingen had de erfgenaam een advocaat ingeschakeld. Die wilde een procedure starten en die heeft dan het testament nodig. Ook op de verzoeken van de Advocaat kwam de Notaris niet met het testament. “Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en gezegd, ik ga niet meer naar huis zonder dat testament”, stelt hij verdrietig. Dat werkte wel want de volgende dag kreeg hij het toegestuurd.

Er waren maanden lang aandringen voor nodig en heel veel telefoontjes om een afspraak te regelen. In het eerste gesprek met Notaris Meulemans was ik wel heel blij. Hij attendeerde me op allerlei zaken die waren misgegaan, dankzij hem wist ik welke fouten er gemaakt waren. En dat mijn zusjes en mijn naam overal onder de koopaktes had moeten staan. Ook gaf hij me een kopieën van aktes waaruit bleek dat de heer Galman en Lubbers en van Dijk betrokken waren want hun stempel stond onder de akte.  Hij adviseerde me om met zoals hij het uitdrukte zijn beste amice te gaan praten bij het kantoor van Lubbers en van Dijk voor een mediation gesprek en zei dat onmogelijk was dat ze hun betrokkenheid ontkende vanwege de overdaad aan bewijzen en correspondentie. 

In het mediation gesprek wat ik voerde, overigens niet met de amice , de heer Piere Le Cat, maar met de heer Meyer, de opvolger van de heer Galman, ontkende ze overigens weer betrokken te zijn. 

Na het op oog goede gesprek begon de ellende. “ik wilde een afschrift van mijn moeders testament om na te lezen wat daar in stond en aan te tonen dat er een pagina te weinig in het testament stond, namelijk de bladzijde over de kinderen. En wilde een procedure starten tegen het kantoor natuurlijk vanwege bovenstaande misère maar kreeg het niet. Of ik moest opeens 1000 euro betalen die ik niet had. Na 100 berichten, belletjes besloot ik een advocaat om advies te vragen. Hij kreeg het ook niet boven water ondanks vele verzoeken. Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en heb gezegd ik ga niet weg voordat ik mijn moeders testament heb. En dat werkte, de volgende dag had hij het in de mail 15 maanden na het eerste verzoek. Ook deze mails heeft Appelcom ingezien. 

De erfgenaam besloot te gaan klagen over het gedrag van de Notarissen en kwam terecht bij de Koninklijke Notaris Bond. Na drie jaar klagen tegen deze notaris (en tegen de KNB zelf) werd de zaak in behandeling genomen. Klagen bij de toezichthouders had geen enkele zin en alleen met hulp van de ombudsman wordt er actie ondernomen., hopelijk. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: