Geachte inspecteur van de Belastingdienst

M.C.CH van Appeldoorn

Rembrandtweg 353

1181 GL, Amstelveen

06- 48130162

marijevanappeldoorn@gmail.com

Betreft:

Bezaar tegen de berekening en verkrijging van de nalatenschap van MC Wagenaar, overleden op 20-8-2003, successie 4/03.00232

Geachte heer, mevrouw

Vorig jaar is door mijn vader de erfenis van mijn moeder uitgekeerd. Het betrof een bedrag van 73170 euro.

De notaris van mijn vader heeft dit opgezet, te weten de heer Galjaard, te Amsterdam.

In mijn ogen klopt er heel veel niet, het enige dat ik weet dat onmiddellijk na mijn moeders overlijden mijn zusje iets hebben moeten tekenen waarvan ik de inhoud niet echt heb bekeken vanwege ontzetting van het overlijden.Ik denk dat dit het akkoord is met de nalatenschap zoals door mijn vaders notaris is opgetuigd.

In bijgevoegde berekening is het bedrag van de nalatenschap zonder creatieve boekhouding.

Mijn moeder is overleden in 2003 maar haar erfenis is onlangs uitgekeerd. Nu pas heb ik in de gaten dat er niet zo veel van klopt.

Mijn vader heeft een nieuwe partner en ik zou niet willen dat de rest van mijn moeders geld naar hem gaat. Dat gaat zo wel gebeuren, vrees ik.

Zou u er wellicht nog eens naar willen kijken. Onroerend goed transacties zijn terug te vinden in het kadaster. Het zijn niet exacte bedragen maar ongeveer geschat en van guldens naar euro’s.

Dit overzicht is waarschijnlijk ook niet alles omvattend omdat er vast wel dingen zijn gedaan buiten mij om.

Het is dus eerder een te lage inschatting dan een te hoge. Welllicht bent u bereid mij te helpen dat zou ik zeer op prijs stellen.  Door mijn werkzaamheden als redacteur bij Quote Media ben ik prima in staat vermogens te bepalen.

Aangezien zowel mijn vaders als mijn eigen gezondheid te wensen heb ik bij deze vastgelegd dat de nalatenschap zoals door mijn vader en zijn notaris vastgelegd, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. 

Hoogachtend,

Marije van Appeldoorn

Drs. M.C.Ch van Appeldoorn

%d bloggers liken dit: