Appelcom ging undercover om NVM makelaar te worden. Ze kwam erachter dat de cursus niet te halen was. Onder andere door het boek van de heer Boonstra waarin Essentiele informatie ontbrak. Laudius was het instituut waar ze de cursus had gekocht. Met het overige studiemateriaal bleek ook van alles mis te zijn. Ook een cd rom met foto’s was nog uit het tijdperk van enkelglas. Ze heeft de uitgever gemaild maar die dreigde een advocaat op haar af te sturen. Uiteindelijk bleek het tentamen Bouwkunde onhaalbaar. Piepkleine foto’s waar je een spijker van een schroef moest onderscheiden. Er zijn ook nogal wat examenlocaties, veel te veel als je bedenkt hoe weinig makelaars zijn in NL. Laudius liet weten niets te kunnen doen. De betrokken onderwijsinspectie wees me af.

Dit is de eerst mail over het boek van de heer Boonstra, de opleiding

Appelcom ging undercover:

Over het boek van de heer Bone,Materiaal, boeken en CD rom, Bouwkunde voor makelaars, van Thiemes Meulenhoff, 4edruk, 1e oplage.

Met dit materiaal is het halen van tentamen meer geluk dan wijsheid. 

Het materiaal, samengesteld om studenten grondig voor te bereiden op de bouwkunde examens (A enB) van SVM NIVO, voldoet niet aan de gestelde eisen. Ook al stellen ze dat zelf op achterflap en inleiding. In het boek A ontbreekt een hoofdstuk over stenen, metselverbanden en schoorstenen. Zonder dit aan (de meeste) opleiders te vermelden. Bij navraag, en het toesturen van het internethoofdstuk waarin ik vroeg of het klopte dat dit onderdeel ontbrak, ontving ik een maand later een mail met daarin “door technische redenen is de attachment (het ontbrekende hoofdstuk) verloren gegaan. Zonder dit hoofdstuk kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Even later ontdekte ik dat ook een onderdeel over transformatie van kantoren ontbrak.

Veel erger nog is de CD rom vol met fouten, gebruiksonvriendelijk, incompleet, uit jaren 90 zonder de afbeeldingen waar het tentamen over gaat. Dat gaat over nieuwe producten. Het boek bestek en tekeningen heb ik nog niet nauwgezet bestudeerd. Maar de hoeveelheid correcties op de site laten mij gruwelen. Ook is er een nieuw bestekregels gekomen in het bouwbesluit van 2012 die in ieder geval niet zijn opgenomen.

SVM Nivo laat desgevraagd weten (2x) dat het niet haar verantwoordelijkheid is en ik bij de uitgever moet zijn. Vreemd, ze ontvangt 190 per examen. Het boek van de heer Boone is helaas een van de weinige dus je zou van haar een actievere rol mogen verwachten. Waarom tentamens over de nieuwste stof als er bijna geen goed materiaal op de markt is? Het is duidelijk niet in haar belang.

Na van tevoren aangekondigd te hebben dat het materiaal niet klopt heb ik proef op som genomen en examen gedaan. Zoals te verwachten bijna geen plaatje te herkennen uit materiaal van de heer Boone.  Ik wil langs  weg iedereen waarschuwen die tentamen Bouwkunde heeft gedaan en is gezakt of nog moet doen. Het materiaal voldoet niet. Het is spekken van SVM NIVO

E-MAIL NUMMER: RMF-60596 Ontvangstbevestiging uw email van 07/Oct/2016 16:55:06 CEST

NVMsvmnivo nvm

SVMNIVO <no-reply@svmnivo.nl>vr 7 okt. 2016 16:55
 aan mij

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw email (met het onderwerp “klacht 12225”), welke wij onder bovenstaand ticket-nummer hebben geregistreerd. Wij streven ernaar uw email binnen een werkdag te beantwoorden. Wanneer uw email bestemd is voor de afdeling Administratie of de afdeling Examens streven wij ernaar binnen twee dagen te antwoorden. Heeft u een klacht, bezwaar of beroep? Dan ontvangt u antwoord binnen de termijn die in het examenreglement genoemd staat.

In de rubriek Veelgestelde vragen op onze website (zie: http://www.svmnivo.nl/nl/p500e86f6990b3/veelgestelde-vragen.html) kunt u ook informatie vinden over diverse onderwerpen.

Onze Klantenservice is op werkdagen per e-mail, chat en telefoon bereikbaar  van 08.30 tot 17.00 uur. Daarnaast zijn wij (m.u.v. de zomermaanden juli en augustus) op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar per e-mail, chat en telefoon van 18.15 tot 22.15 uur.

Dit is een automatisch bericht ter bevestiging dat wij onderstaande e-mail in goede orde hebben ontvangen. Op deze bevestigingsmail kunt u niet reageren.

Met vriendelijke groet,

SVMNIVO Klantenservice

—–Original Message—–
From: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Sent: 07/Oct/2016 16:55:06 CEST
To: SVMNIVO <info@svmnivo.nl>, Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>, “Houcke, Marleen van” <M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl>
Subject: klacht 12225

Dag,
Onderstaande mail ontving ik van Thiemes Meulenhoff. Zij zeggen dat
materiaal voldoet aan uw eisen. Waarom nemen jullie geen contact op om te
vragen of klopt. Ik kan blijkbaar ook boek over breienonder mom
bouwkunde schrijven en zeggen dat het voldoet omdat de svm nivo zo
onafhankelijk blijkt te zijn dat ze dat toch niet kan controleren.
Marleen van Thiemes hierbij e-mailadres svm nivo en omgekeerd .
Fijn weekend

———- Doorgestuurde bericht ———-
Van: *Houcke, Marleen van* <M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl>
Datum: vrijdag 7 oktober 2016
Onderwerp: Reactie op feedback Algemene bouwkunde voor makelaars A en B
Aan: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>

Beste Marije,

Dat zou spijtig zijn. Wellicht ten overvloede: alle ons door jou berokkende
schade zullen op jou verhaald worden zodra je besluit om de onterechte
kritiek openlijk te uiten. Wij hebben e.e.a. getoetst en jou medegedeeld
dat wij de exameneisen afdekken conform de voorwaarden van SVMNIVO.

Overigens is van ‘stiekem geparkeerde’ hoofdstukken geen sprake.

Met vriendelijke groet,

[image: cid:image001.gif@01D125D3.CFE1E470]

Marleen van Houcke

Lead Sales

Smallepad 30 *|* 3811 MG Amersfoort

Postbus 400   | 3800 AK Amersfoort

*T *033 – 448 31 56

*M *06 29 01 34 46

*E* M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>

*W* www.thiememeulenhoff.nl

[image: cid:image002.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.facebook.com/ThiemeMeulenhoff>  [image:
cid:image003.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.linkedin.com/company/thiememeulenhoff>  [image:
cid:image004.gif@01D125D3.CFE1E470] <http://www.twitter.com/thiememeulenhof>
[image: cid:image005.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.youtube.com/user/ThiemeMeulenhoffTube>

DISCLAIMER

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht
per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. ThiemeMeulenhoff wijst elke aansprakelijkheid af
die voortvloeit uit elektronische verzending.

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

*Affiniteit met en/of interesse in het meelezen of zelfs -schrijven van
onze nieuwe leermiddelen voor de kwalificatiedossiers **Maatschappelijke
Zorg*
<https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/welzijn/traject-welzijn-nieuw/actie/mz-auteur>*
en **Dienstverlening*
<https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/dienstverlening/dienstverlening-zorg-en-welzijn/traject-dienstverlening/actie/auteurs>*?
Klik op de hyperlinks voor meer informatie.*

*Van:* Marije van appeldoorn [mailto:marijevanappeldoorn@gmail.com
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’marijevanappeldoorn@gmail.com‘);>]
*Verzonden:* vrijdag 7 oktober 2016 07:48
*Aan:* Houcke, Marleen van <M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>>
*Onderwerp:* Re: Reactie op feedback Algemene bouwkunde voor makelaars A en
B

Hi Marleen,

Bedankt voor je mail. Heb geen bedrijfsjurist nodig. Iedereen weet dat je
geen hoofdstukken stiekem geparkeerd op internet in digitale leeromgeving
voor opleiders zonder mensen te informeren dat het daar staat. Iets waar je
niet op hebt gereageerd stomtoevallig.

Ik weet genoeg. En er gaat een persbericht naar alle betrokken media plus
studenten.

Fijn weekend

Marije van Appeldoorn

Op 5 oktober 2016 10:08 schreef Houcke, Marleen van <M.van.Houcke@
thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>>:

Beste Marije,

ThiemeMeulenhoff biedt het leermiddel aan dat door het opleidingsinstituut
wordt ingezet in jouw opleidingstraject. We hebben getoetst of de
betreffende exameneisen door ons materiaal zijn gedekt. Dit is het geval.
Jouw kosten op ons verhalen is dus niet aan de orde.

Mocht je je hierin niet kunnen vinden, dan breng ik je graag in contact met
onze bedrijfsjurist.

Met vriendelijke groeten,

Marleen van Houcke

[image: cid:image001.gif@01D125D3.CFE1E470]

Marleen van Houcke

Lead Sales

Smallepad 30 *|* 3811 MG Amersfoort

Postbus 400   | 3800 AK Amersfoort

*T *033 – 448 31 56

*M *06 29 01 34 46

*E* M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>

*W* www.thiememeulenhoff.nl

[image: cid:image002.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.facebook.com/ThiemeMeulenhoff>  [image:
cid:image003.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.linkedin.com/company/thiememeulenhoff>  [image:
cid:image004.gif@01D125D3.CFE1E470] <http://www.twitter.com/thiememeulenhof>
[image: cid:image005.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.youtube.com/user/ThiemeMeulenhoffTube>

DISCLAIMER

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht
per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. ThiemeMeulenhoff wijst elke aansprakelijkheid af
die voortvloeit uit elektronische verzending.

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

*Affiniteit met en/of interesse in het meelezen of zelfs -schrijven van
onze nieuwe leermiddelen voor de kwalificatiedossiers **Maatschappelijke
Zorg*
<https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/welzijn/traject-welzijn-nieuw/actie/mz-auteur>*
en **Dienstverlening*
<https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/dienstverlening/dienstverlening-zorg-en-welzijn/traject-dienstverlening/actie/auteurs>*?
Klik op de hyperlinks voor meer informatie.*

*Van:* Marije van appeldoorn [mailto:marijevanappeldoorn@gmail.com
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’marijevanappeldoorn@gmail.com‘);>]
*Verzonden:* vrijdag 30 september 2016 17:07
*Aan:* Houcke, Marleen van <M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>>; Dirk
Julicher <info@laudius.nl <javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’info@laudius.nl‘);>>
*Onderwerp:* Re: Reactie op feedback Algemene bouwkunde voor makelaars A en
B

Beste Marleen,

onbegrijpelijk zeker gezien ook nog het boek bestek en tekeningen niet
voldoet zie bijlagen. dat heb ik je toegemaild.

In het boek bestek en tekeningen zijn uit mijn hoofd 75 en nieuw stabu 85.
Dan hebben jullie voor elke tekening een erratum (alweer) zonder mensen op
de hoogte te brengen,

Ik wil het geld terug gestort, hetzij via Laudius, hetzij via jullie. Ook
verwacht ik dat jullie mijn tentamen bouwkunde A gaan betalen wat ik nooit
kan halen met dit materiaal en dus ander moet gaan kopen.

Marije van Appeldoorn

Op 28 september 2016 11:53 schreef Houcke, Marleen van <M.van.Houcke@
thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>>:

Beste Marije,

Spijtig om te lezen dat je je niet in onze terugkoppeling (in samenwerking
met auteur Ad Bone) kunt vinden. Helaas kunnen wij op dit moment niet meer
actie ondernemen dan dat we nu hebben gedaan. Naar ons idee is hiermee deze
discussie afgerond.

We wensen je uiteraard alle succes met je studie.

Met vriendelijke groet,

[image: cid:image001.gif@01D125D3.CFE1E470]

Marleen van Houcke

Lead Sales

Smallepad 30 *|* 3811 MG Amersfoort

Postbus 400   | 3800 AK Amersfoort

*T *033 – 448 31 56

*M *06 29 01 34 46

*E* M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>

*W* www.thiememeulenhoff.nl

[image: cid:image002.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.facebook.com/ThiemeMeulenhoff>  [image:
cid:image003.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.linkedin.com/company/thiememeulenhoff>  [image:
cid:image004.gif@01D125D3.CFE1E470] <http://www.twitter.com/thiememeulenhof>
[image: cid:image005.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.youtube.com/user/ThiemeMeulenhoffTube>

DISCLAIMER

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht
per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. ThiemeMeulenhoff wijst elke aansprakelijkheid af
die voortvloeit uit elektronische verzending.

P Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

*Affiniteit met en/of interesse in het meelezen of zelfs -schrijven van
onze nieuwe leermiddelen voor de kwalificatiedossiers **Maatschappelijke
Zorg*
<https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/zorg-en-welzijn/welzijn/traject-welzijn-nieuw/actie/mz-auteur>*
en **Dienstverlening*
<https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/dienstverlening/dienstverlening-zorg-en-welzijn/traject-dienstverlening/actie/auteurs>*?
Klik op de hyperlinks voor meer informatie.*

*Van:* Marije van appeldoorn [mailto:marijevanappeldoorn@gmail.com
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’marijevanappeldoorn@gmail.com‘);>]
*Verzonden:* vrijdag 23 september 2016 16:46
*Aan:* Houcke, Marleen van <M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>>; Dirk
Julicher <info@laudius.nl <javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’info@laudius.nl‘);>>
*Onderwerp:* Re: Reactie op feedback Algemene bouwkunde voor makelaars A en
B

Hi mijn vraag ging vooral over gedeelte van hoofdstuk steen metselverbanden
en schoorstenen. Dat was mijn vraag en dat jullie daarvan niemand op hoogte
stellen. Dat is strafbaar. De rest minder belangrijk.

Het bouwkunde examen a is zonder cd rom met goede materialen niet te halen.
Dan zouden er 50000 plaatjes in boek moeten staan en dan doet het niet.

44 3 gaat over onderhoud en beheer en niet over transformatie van
kantoorgebouwen

Ben nu bezig in bestek en tekeningen uit 2006. Die praat over het
bouwstofbesluit van 10 jaar geleden.

Jullie kunnen beweren van wel maar dan zou je toch een antwoord op de
centrale vraag verwachten. Gelukkig heb ik alle controle organen in
geschakeld wAnt  u verkoopt broddelwerk voor veel geld zonder erratum.

U kunt het mooi en prachtig vinden. Uw klanten niet helaas.

Ik heb al heel veel mensen gewaarschuwd voor dit verouderde
incomplete materiaal en dat zal ik blijven doen.

Fijn weekend

Op vrijdag 23 september 2016 heeft Houcke, Marleen van <M.van.Houcke@
thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>> het
volgende geschreven:

Beste Marije,

We zijn onaangenaam getroffen door de kritiek die je hebt geuit op Algemene
bouwkunde voor makelaars A en B, 4e druk. In antwoord op jouw laatste mail
en om een einde te maken aan onze mailwisseling ga ik hierbij in op de
vragen en klachten die door jou in de verschillende mails zijn geuit. Na
contact met auteur Ad Bone kan ik je als volgt berichten:

1.       Door jou wordt in twijfel getrokken dat het boek voldoet aan de
exameneisen van SVMNIVO.

>> De inhoud van Algemene bouwkunde voor makelaars A en B (4e druk) is
volledig gebaseerd op de laatste versie van de eindtermen en voldoet
hiermee aan de exameneisen. De laatste druk is bovendien aangepast aan de
laatste wet- en regelgeving.

2.       Je vraagt ons of wij ervan op de hoogte zijn dat materiaal op de
cd-rom verouderd is en vol fouten staat. Verder zeg je: “Ook uw cd rom en
bestektekeningen voldoen niet zonder dat u de kopers van het boek of cd rom
op de hoogte stelt. Het stamt af uit de middel eeuwen, is van oud bestek,
totaal gebruiksonvriendelijk, er zitten fouten in de plaatjes. Het is
duidelijk een onderdeel van toen bouwkunde A en B nog samen waren. Voor
tentamen A is de theorie plus materiaal nodig. Het materiaal zou dan in de
cd rom moeten zitten. Als je heel veel geluk hebt een miscuul klein
pasfotootje . Het boek verwijst naar hoofdstukken die niet in boek zitten
(70) , het programma is veel te zwaar en te langzaam en om een materiaal op
te zoeken ben je 30 seconde bezig. Het voldoet niet aan de eisen van de
tijd laat taan voor de tentamens a en b.”

>> Bovenstaande opmerkingen zijn deels al via Laudius bij de auteur terecht
gekomen. Het klopt niet dat de cd-rom hoort bij de oude druk (toen A en B
nog samen waren). De kwaliteit van de afbeeldingen is inderdaad niet altijd
zo goed als ook wij zouden willen, maar ze geven wel een goed globaal beeld
waar het over gaat. Het boek verwijst niet naar hoofdstukken, maar naar
onderdelen van bestek en tekeningen (70).

3.       Je geeft aan dat in hoofdstuk 44 een deel ontbreekt over
transformatie van kantoorgebouwen.

>> Dat klopt niet, zie hoofdstuk 44.3 Hergebruik en herbestemming. Dit
betreft transformatie.

Je schrijft hierover:

–          “D. Integratie: Kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer 1” >>
Zie hoofdstuk 43.1

–          “Algemeen a. kennis van en inzicht in de factoren te hebben, die
de bouwkundige waarde van gebouwen bepalen” >> Zie hoofdstuk 43
Ontwerpfouten en bouwgebreken, deze bepalen o.a. namelijk de bouwkundige
waarde van een gebouw.

–          “b. kennis van de voornaamste bouwmethoden te hebben” >> Zie
Hoofdstuk 8.

–          “c. kennis van de voornaamste onderhoudsbeheer,
.instandhoudingstermijnen en de beïnvloedende factoren te hebben” >> Zie
hoofdstuk 43.3.

–          “d. een bouwkundige offerte in grote lijnen te kunnen beoordelen
en een eenvoudige kostenschatting te kunnen opstellen op basis van globale
kennis van de voornaamste richtprijzen van bouwmaterialen en bouwkundige
operaties.” >> Zie de tabellen in Hoofdstuk 43.

4.       Je hebt aangegeven dat auteur Ad Bone zijn studenten van een
addendum/uittreksel voorziet. En je vraagt of dit nuttig is voor studenten
van andere opleidingen.

>> Dit addendum is een hulpmiddel voor de studenten van Fontys. Het is geen
aanvulling op het materiaal in het boek. Het is een overzicht van de
belangrijkste punten. Dit is materiaal dat voor Fontys is geschreven en
wordt niet verstrekt aan andere gebruikers.

Aangezien de uitgaven op de juiste manier voldoen aan de eindtermen zal je
begrijpen dat wij de door jou doorgestuurde factuur voor jouw examen dan
ook niet vergoeden.

Uiteraard streven we naar kwalitatief zo hoogwaardig mogelijke uitgaven en
zijn we ons er tegelijkertijd van bewust dat het altijd beter kan. Bij een
volgende druk zullen we dan ook waar mogelijk weer verdere verbeteringen
aanbrengen, bijvoorbeeld daar waar het gaat over de zichtbaarheid en
duidelijkheid van het beeld. Verbetersuggesties zijn dan ook altijd welkom!
Inhoudelijk richten we ons altijd op de door de overheid opgelegde
eindtermen.

Ik vertrouw erop je zo afdoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[image: cid:image001.gif@01D125D3.CFE1E470]

Marleen van Houcke

Lead Sales

Smallepad 30 *|* 3811 MG Amersfoort

Postbus 400   | 3800 AK Amersfoort

*T *033 – 448 31 56

*M *06 29 01 34 46

*E* M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl
<javascript:_e(%7B%7D,’cvml’,’M.van.Houcke@thiememeulenhoff.nl‘);>

*W* www.thiememeulenhoff.nl

[image: cid:image002.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.facebook.com/ThiemeMeulenhoff>  [image:
cid:image003.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.linkedin.com/company/thiememeulenhoff>  [image:
cid:image004.gif@01D125D3.CFE1E470] <http://www.twitter.com/thiememeulenhof>
[image: cid:image005.gif@01D125D3.CFE1E470]
<http://www.youtube.com/user/ThiemeMeulenhoffTube>

DISCLAIMER

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht
per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. ThiemeMeulenhoff wijst elke aansprakelijkheid af
die voortvloeit uit elektronische verzending.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: