Met dit materiaal is het halen van tentamen meer geluk dan wijsheid. 

Appelcom ging undercover en ging de opleiding tot erkend makelaar volgen via instituut Laudius. Met het door Laudius aangeboden materiaal valt de hele cursus onmogelijk te halen. Over het  boek van de heer Bone, Materiaal, boeken en CD rom,  Bouwkunde voor makelaars, van Thiemes Meulenhoff, 4e druk, 1e oplage.

Het materiaal, samengesteld om studenten grondig voor te bereiden op de bouwkunde examens (A enB) van SVM NIVO, voldoet niet aan de gestelde eisen. Ook al stellen ze dat zelf op achterflap en inleiding. In het boek A ontbreekt een hoofdstuk over stenen, metselverbanden en schoorstenen. Zonder dit aan (de meeste) opleiders te vermelden. Bij navraag, en het toesturen van het internethoofdstuk waarin ik vroeg of het klopte dat dit onderdeel ontbrak, ontving ik een maand later een mail met daarin “door technische redenen is de attachment (het ontbrekende hoofdstuk) verloren gegaan. Zonder dit hoofdstuk kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Even later ontdekte ik dat ook een onderdeel over transformatie van kantoren ontbrak. Daar heb ik nog geen uitsluitsel over.

Veel erger nog is de CD rom vol met fouten, gebruiksonvriendelijk, incompleet, uit jaren 90 zonder de afbeeldingen waar het tentamen over gaat. Dat gaat over nieuwe producten. Het boek bestek en tekeningen heb ik nog niet nauwgezet bestudeerd. Maar de hoeveelheid correcties op de site laten mij gruwelen. Ook is er een nieuw bestekregels gekomen in het bouwbesluit van 2012 die in ieder geval niet zijn opgenomen.

SVM Nivo laat desgevraagd weten (2x) dat het niet haar verantwoordelijkheid is en ik bij de uitgever moet zijn. Vreemd, ze ontvangt 190 per examen. Het boek van de heer Boone is helaas een van de weinige dus je zou van haar een actievere rol mogen verwachten. Waarom tentamens over de nieuwste stof als er bijna geen goed materiaal op de markt is? Het is duidelijk niet in haar belang.

Na van tevoren aangekondigd te hebben dat het materiaal niet klopt heb ik proef op som genomen en examen gedaan. Zoals te verwachten bijna geen plaatje te herkennen uit materiaal van de heer Boone.  Ik wil langs  weg iedereen waarschuwen die tentamen Bouwkunde heeft gedaan en is gezakt of nog moet doen. Het materiaal voldoet niet. Het is spekken van SVM NIVO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: