Appelcom doet onderzoek naar notarissen en advocaten die niet in staat zijn op te treden tegen het machtige misdaadsyndicaat . Dit advocaten kantoor slokte 10% van de erfenis op voor het totaal verkeerde advies.

Geachte mevrouw de Vries.Ik ontving onderstaand excuses van de knb. Kunt u mij helpen hierbij? Met vriendelijke groeten,Marije van Appeldoorn 06 36270067
——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Datum: wo 7 okt. 2020 om 12:33
Onderwerp: Fwd: Belangrijk bericht voor mevrouw Keijzer.
Aan: devries | baerle87 <devries@baerle87.nl>

Geachte mevrouw de Vries,Heb niets vernomen meer van u. Onderstaande mail wisseling stuur ik u toe. En zal ook nog het oorlogsverleden van de knb toesturen. Met de excuses van de heer Geselman van de knb kunt u wat .Hopelijk  kunt u mij helpen??Vriendelijke groeten, Marije van Appeldoorn ——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: CDA Publieksvoorlichting <cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>
Datum: wo 26 aug. 2020 om 15:31
Onderwerp: Re: Belangrijk bericht voor mevrouw Keijzer.
Aan: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>

Geachte mevrouw van Apeldoorn,

Dank voor uw mail en voor het delen van uw situatie. Wat vervelend dat u in deze situatie beland bent. Heeft u wel aangifte gedaan van bedreiging?

Helaas is het niet aan ons om in processen (die al een tijd lopen, zoals uit uw verhaal op te maken) te mengen.

U kunt wellicht hulp zoeken via het gemeenteloket of een bureau voor rechtshulp waar u wellicht terecht kunt? 

Met vriendelijke groet,

CDA Tweede Kamerfractie

Afdeling VoorlichtingPostbus 308052500 GV ‘s-Gravenhageecda@tweedekamer.nl

i www.cda.nl

Klik hier om het CDA te volgen op Twitter.

Original Message Follows: ————————

   . Zie onderstaande correspondentie.   Het gaat hier over de Koninklijke Notariele Notarisbond, de ombudsman die fantastisch heeft opgetreden hiertegen en mijzelf. Zelf ben ik werkzaam als journalist geweest bij CASH en Quote,   Daar ben ik bedreigd door de MvA, de makelaarsvereniging in Amsterdam die ik had betrapt op het maken van prijsafspraken zodat de koopprijs steeds verder word opgedreven. En tegenwoordig is het zo erg dat ze kopers zelfsverplichten een NVM makelaar mee te nemen die zei als we ooit een woord gingen pulbliceren over misstanden bij makelaars en notariskantoren ze ons wisten te vinden.      Had een bron, zelf notaris,  die stelde toen, in 2000 dat er geen enkel betrouwbare Notaris in Amsterdam te vinden was. En heb dat altijd onthouden maar hoe erg het is blijkt uit onderstaand relaas.   De KNB houdt daarbij de hand boven het hoofd van alle foute Notarissen ipv actief op te treden.      Doordat ik in de bijstand dreigde te raken moest ik van de gemeente Amstelveen eerst mijn erfenis van mijn moeder opvragen. Tot mijn onstelstenis bleek het vermogen weggepoestst naar 380 000 euro.   Dit terwijl mijn ouders enorm vermogend waren en alleen al het een appartement in de Emmastraat bezaten twv 1,5 mijoen op het moment dat mijn moeder stief.     Mijn vader heeft een nieue partner en een samenlevingscontract met hem getekend. En zich aan geen enkele regel gehouden die de wet hem verplicht als vruchtgebruiker,.   Hij heeft nooit toestemming gevraagd voor de verkoop of aankoop van onroerende goederen,      Mijn vaders notaris had hem hierop ook niet gewezen dat dat moest, zegt mijn vader althans. Het gaat over Lubbers en Dijk.Die heeft al eerder wereldnieuws gehaald zie onderstaande correspondentie en een artkikel in het NRC hierover.     Een ander malafide notariskantoor dat erbij is betrokken is Akkermans en Meulemans in uithoorn. Die doet 15 maanden over het opvragen van mijn moeders testament. En of ik moet bedragen die ik niet bezit betalen ervoor, 1800 euro voor een kopie van een testament.   Zie zijn website voor meer klachten.      Als ik klaag bij de KNB hierover reageren ze een jaar niet. Pas als ik zeg naar de media te stappen komen ze in actie. Ze laten het betrokken notariskantoor ermee wegkomen ondanks verpletterende bewijzen.      Hetzelfde gebeurde onlangs bij het notariskantoor Akkermans en Meulemans.      En als ik ze erop wijs dat op hun website staat dat ze ingrijpen als ze misstanden bemerkten, grijpen ze niet in.      Ook word ik geintimideerd bij tijd en wijle, en is mijn telefoon gehacked etc etc. Ik kan u daarover alles sturen.      Ik had kanker en dacht dat ik dood zou gaan en wilde het graag voor mijn zusje en mij oplossen. Net als dat ik het als journalist verplicht ben deze zaak tot de bodem uit te zoeken.  De knb dacht vertagen het lekker tot ze door is, dan kraait niemand er meer naar. Maar dat is gelukkig niet het geval.   En door Corona is er weer een nieuwe reden dat ik het snel wil regelen voor mijn zusje en mij.      Misschien kunt u mij helpen en het uitzoeken, net als de ombudsman heeft gedaan. Die heeft alleen een excuses te voorschijn weten te toveren. En nu nog de oplossing.      Dit ;is; een meta misstand in onze maatschappij. En niemand die er aandacht aan schenkt of het weet.      Vriendelijke groeten,   Marije van Appeldoorn  Rembrandtweg 353   1181 GL  06 36270067                             Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>  
Date: vr 31 jul. 2020 om 15:02
Subject: Re: Reactie AFM
To: Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>, <post@nationaleombudsman.nl>     Geachte heer Geselschap,.  Voor de allerlaatste keer schrijf ik u een bericht  U  antwoord niet op de vragen die ik u stel. U BENT WEL TOEZICHTHOUDER, zie de correspondentie tussen het bfk die ik u heb gestuurd en u beschikt over de macht maatregelen te nemen.   En heb niets aan uw excuses want ik mijn zusje en ik blijven arm achter en hebben grote schade opgelopen door de betrokken notarissen en advocaten etc. etc  OP UW SITE staat te lezen ook dat u weldegelijk ingrijpt als het nodig is en daartoe bevoegd bent. En ook al heeft u zich schandelijk gedragen dan nog moet u als een puber gecorrigeerd worden en wachten met het op te lossen en zo nog weer de zaak te verslomen, een nieuw woord heb ik daarvoor uitgevonden,    Heb u foto;s gestuurd van klachten van andere mensen over de beide notariskantoren. De ene is wereldnieuws geweest zie het artikel in de V krant. De ander wordt beoordeeld op zijn site als crimineel, doodeng, zelf gratis niet aan te bevelen.   En u laat ze ermee wegkomen en komt voor ze op door te verslomen en niet in te gaan op feiten. Alleen maar zielig doen dat het buiten uw macht valt. En u kan er niets aan doen dat uw organisatie jaren doet over klachten tegen zichzelf, partijdig oordeelt, En niet doet wat zijn rol is namelijk notarissen berispen en melden aan bft.     Een aantal jaren geleden heeft u, uw bstuur, vijandig de macht gegrepen, de vrienden van de minister zijn toen afgezet omdat ze te braaf waren. Dat is eeuwig zonde. Dan was dit nooit gebeurt.      Hopelijk wacht u hetzelfde lot en kunnen beschaafde mensen de boel overnemen die niet ziek zijn jaren. Dyslectisch ook nog, en niet kunnen lezen tot 5 x toe dat er een klacht tegen hen is ingediend. Ook al  schrijf, ik dien u klacht tegen jullie in. En die niet de ombudsman nodig hebben om problemen op te lossen. En zelf komen met oplossingen als iets mis gaat.   Vriendelijke groeten,     Marije  Op vr 31 jul. 2020 om 09:22 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:  Geachte heer Geselschap,  Ik vraag de bakker precies om wat ik nodig heb, een broodje. En zoals staat op uw website “bij het verdenken van ontuchtig handelen van een bakker alias notaris dienen we een klacht in tegen de betrokken notaris bij de toezichthouder.   En mede dankzij uw handelen kunnen mijn zusje en ik geen biefstuk kopen. Sterker nog ik ga failliet.   En de vorige keer werkte het ook, na een jaar lang aandringen, dreigen naar de media te stappen voordat u uw taken ging verrichten.      Fijne vrijdag! Hartelijke groeten  Marije van Appeldoorn           Op vr 31 jul. 2020 om 08:15 schreef Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>:  Geachte mevrouw Van Appeldoorn,     U geeft constant aan dat u niet geïntimideerd wenst te worden. Tot nu toe heb ik echter alleen vanuit uw zijde dreigende en intimiderende taal ervaren. Ik begrijp dat de zaak u emotioneel aangrijpt, maar ben er van overtuigd dat de wijze waarop u tracht een oplossing te forceren niet helpt.     Ik wil een laatste maal proberen duidelijk te maken wat hier gebeurt aan de hand van een voorbeeld:     U vraagt aan de bakker om u een biefstuk te verkopen. De bakker geeft aan u hiermee niet te kunnen helpen en verwijst u naar de slager. U kiest er vervolgens voor om naar de fietsenmaker en de kruidenier te gaan om te klagen over het feit dat de bakker u geen biefstuk verkoopt, maar u volgt niet de verwijzing van de bakker op.     In deze situatie gebeurt feitelijk exact hetzelfde. De KNB heeft u reeds meerdere malen uitgelegd dat zij niet de toezichthouder of – zoals u het omschrijft – de waakhond over notarissen is. Ook hebben wij duidelijk aangegeven dat het de KNB niet past om een oordeel te vellen over het handelen van notarissen in individuele zaken. Wij hebben u wel aangegeven waar u terecht kunt, mocht u een dergelijk oordeel wensen. De KNB kan zich als beroepsorganisatie van en voor notarissen ook niet mengen in de afwikkeling van individuele zaken zoals de uwe. Het is kortom onmogelijk voor de KNB om aan uw verzoek te voldoen. De KNB heeft domweg geen mogelijkheden om u te helpen met het oplossen van de problemen die u ervaart.     Tenslotte wijs ik u nog op het volgende. Tot op heden heeft de Nationale Ombudsman de KNB enkel gevraagd om de binnen de KNB geldende klachtenprocedure voor klachten over de KNB af te ronden. Dit is gebeurd door verzending van mijn e-mail aan u op 24 juli 2020 om 9.56. De ombudsman heeft vervolgens aangegeven dat de interventie van de ombudsman om de klachtbehandeling vlot te trekken hiermee was afgerond en dat de ombudsman het dossier verder zou sluiten. Het staat u altijd vrij om de ombudsman een oordeel te laten geven over de wijze waarop de KNB uw klacht over het handelen van de KNB uiteindelijk heeft afgehandeld. De KNB hecht grote waarde aan een dergelijk oordeel van de ombudsman. In deze zaak zien wij een dergelijk oordeel overigens met vertrouwen tegemoet.     Wij kunnen nog lang over deze zaak blijven corresponderen. Dit zal echter geen enkele oplossing voor u bieden. Het antwoord van de KNB zal steeds hetzelfde blijven: Wij kunnen u verder helaas niet helpen. U moet de stappen nemen die u nodig en wenselijk acht. Evenwel zou het in de ogen van de KNB voor de hand liggen om de door de KNB aangedragen mogelijkheden dan te verkennen. Aangezien het niet zinvol is om steeds in herhaling te moeten vallen, zal de KNB verder niet meer reageren op berichten over deze zaak uwerzijds.       Met vriendelijke groet,

Willem Geselschap     mr. W.J. Geselschap  Manager Praktijkzaken     Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  Spui 184, 2511 BW ‘s-Gravenhage  Postbus 16020, 2500 BA ‘s-Gravenhage  t. 070 3307133  afwezig: vrijdagmiddag     Meer weten over het notariaat? www.knb.nl / www.notaris.nl  Lees Notariaat Magazine of meld u aan voor de Nieuwsbrief  Volg ons ook op TwitterLinkedIn of Facebook.           De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.           Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 31 juli 2020 07:04
Aan: Tjadens, mr. G.T. (511506) <g.tjadens@lubbers.nl>; Akkermans|Meuleman notariskantoor (Uithoorn 101659) <notaris@akkermansmeuleman.nl>; Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>; info@lubbers.nl; Willem Geselschap <W.Geselschap@knb.nl>
Onderwerp: Re: Reactie AFM     Geachte heren,   Graag uw laatste reactie voordat ik naar de media stap. En niet door me te intimideren of gek te laten verklaren. Maar door iets op te lossen.   Hele fijne dag,         Op wo 29 jul. 2020 om 15:17 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:  Geachte heer of mevrouw,   Op uw site valt te lezen      “Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken ”      Dat is uw rol en bij de Koninklijke Notariële Beroepsinformatiebond is die eerlijkheid en transparantie ver te zoeken. Nog is het eerlijk en helder dat je voor klachten over de KNB bij de KNB zijn en als ze jarenlang niet reageren, onterecht partijdig bemiddelen, en een jaar ziek zijn is dat ook niet duidelijk of eerlijk.  En wat ze bij mij doen doen ze bij andere burgers ook. En die zijn geen journalist van beroep en weten niet waar ze terecht kunnen.  En alleen dankzij voortreffelijk werk van de ombudsman heb ik de excuses ontvangen. Alleen geen oplossing. De betrokken notarissen werken gewoon.   Net als de mensen bij de KNB die verantwoordelijk zijn. Ik ga failliet hieraan met name dankzij de betrokken notarissen. Dat is al helemaal niet eerlijk. En heb alleen maar dure advocaten (die zijn ook was in hun handen)  rekeningen etc.En niemand durft een vuist te maken behalve de ombudsman en ik.         Dan heb ik geklaagd bij de toezichthouder financiële markten en die kan niets anders dan het signaleren van foute notarissen. En voor klachten over de notarisbond verwees hij me naar de Notarisbond, zie de mails en de mails die ik aan de ombudsman heb gestuurd, eventueel.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: