Geachte mevrouw Van Appeldoorn, Met referte aan onderstaande mail bericht ik u als volgt. Uit de openbare registers gehouden bij het kadaster blijkt dat uw vader in 2011 (na het overlijden van uw moeder) bovengenoemd adres als eigenaar heeft verkregen en niet als vruchtgebruiker. U stond ook niet als eigenaren in het kadaster bij dit adres geregistreerd. Als ik het goed begrijp is uw stelling dat u op enige manier zeggenschap over de woning had. Dat blijkt echter nergens uit het Kadaster noch uit de akte waarbij uw vader de eigendom van de woning heeft verkregen. Uw stelling dat wij u en uw zusje om toestemming hadden moeten vragen bij de verkoop van de woning door uw vader wordt derhalve niet door de feiten onderbouwd. Nu is mijn ervaring dat het in dit soort familiekwesties beter is om met elkaar aan tafel te komen om te bekijken wat er aan de hand is en hoe partijen tot een oplossing kunnen komen, dan vanuit de losse pols te beschuldigen en te dreigen, hetgeen verder niets oplost. Uiteraard is mijn kantoor bereid u en uw vader hierin bij te staan. Wellicht is mediation een oplossing voor u. Ik verneem dan graag van u. Met vriendelijke groet,mevrouw mr. M.G. BrummelhuisnotarisDit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die toestemming hebben dit bericht te lezen. Gebruik door onbevoegden is verboden. Dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en binnen het bereik vallen van een wettelijke geheimhoudingsplicht. Indien U het bericht ten onrechte hebt ontvangen, wordt U verzocht ons daarover per ommegaande te informeren, en de e-mail (en bijlagen) – zonder van de inhoud kennis te nemen – onmiddellijk te verwijderen.This e-mail (and its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) or those authorized by the recipient. Use by anyone other than the authorized recipient is prohibited. This e-mail may be confidential, legally privileged or exempt from disclosure. If you have received this e-mail by mistake, please notify us by return of mail and delete the message (and its attachments) – without taking note of its contents – immediately.    Van: Marije van appeldoorn [mailto:marijevanappeldoorn@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 12:03
Aan: Notariskantoor Brummelhuis
Onderwerp: Spoed! Mensinge 34 Geachte heer Brummelhuis.  Graag wil ik u informeren over een nalatigheid van uw kantoor en zou graag willen dat u het snel oplost.  Gezien Corona is het weer actueel geworden.  Het gaat over een pand, Mensinge 34, in Amsterdam. Dat pand was van mijn vader, henk van Appeldoorn.  Mijn moeder is overleden en mijn vader had vruchtgebruik. Hij heeft een samenlevingscontract met zijn nieuwe partner.   Bij de verkoop was mijn vaders vaste notaris , de heer Galman, van het kantoor Lubbers en van Dijk, betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden,  De kopende partij heeft vast u ingeschakeld.  De heer Galman en U hadden echter mijn zusje en mij toestemming moeten vragen. We wisten van niets!  Dat was al eerder gebeurd in ons mijn ouders huis aan de Emmastraat in Amsterdam.  U had grondig onderzoek moeten doen naar de erfgenamen.  Als er iets gebeurt kunnen we de hele boel laten ontbinden, aldus 5 experts die ik heb geraadpleegd. Er is heel veel mis gegaan na het overlijden van mijn moeders. Daar was u niet bij betrokken.  Maar bij de verkoop van Mensinge wel. .  Mijn zusje en ik willen helemaal niets ontbinden maar dat de zaak word opgelost! Ik heb mijn vader gesmeekt los het op maar hij weigert dat. Logisch!  Gaarne uw spoedige reactie!  Met vriendelijke groet,  Marije van Appeldoorn  Drs. M.C.C.van Appeldoorn Rembrantweg 353 1181 Gl Amstelveen 06-36270067 BeantwoordenDoorsturen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: