Appelcom doet onderzoek naar dit malafide, criminele notariskantoor Akkermans en Meuleman. De gemeente Uithoorn liet weten dat ze niets kon doen om het kantoor te sluiten. Dat was aan de media.

Notaris Akkermans en Meuleman betrokken bij o.a.nazi praktijken
Het testament van de moeder ligt bij een notaris kantoor in Uithoorn, Akkermans en Meuleman. “In eerste instantie duurt het maanden om een afspraak te krijgen om het testament te voorlezen. En de digitale versie kwam pas 15 maanden later. Na meer dan 100 pogingen had de erfgenaam een advocaat ingeschakeld. Die wilde een procedure starten en die heeft dan het testament nodig. Ook op de verzoeken van de Advocaat kwam de Notaris niet met het testament. “Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en gezegd, ik ga niet meer naar huis zonder dat testament”, stelt hij verdrietig. Dat werkte wel want de volgende dag kreeg hij het toegestuurd.
Er waren maanden lang aandringen voor nodig en heel veel telefoontjes om een afspraak te regelen. In het eerste gesprek met Notaris Meulemans was ik wel heel blij. Hij attendeerde me op allerlei zaken die waren misgegaan, dankzij hem wist ik welke fouten er gemaakt waren. En dat mijn zusjes en mijn naam overal onder de koopaktes had moeten staan. Ook gaf hij me een kopieën van aktes waaruit bleek dat de heer Galman en Lubbers en van Dijk betrokken waren want hun stempel stond onder de akte. Hij adviseerde me om met zoals hij het uitdrukte zijn beste amice te gaan praten bij het kantoor van Lubbers en van Dijk voor een mediation gesprek en zei dat onmogelijk was dat ze hun betrokkenheid ontkende vanwege de overdaad aan bewijzen en correspondentie.
In het mediation gesprek wat ik voerde, overigens niet met de amice , de heer Piere Le Cat, maar met de heer Meyer, de opvolger van de heer Galman, ontkende ze overigens weer betrokken te zijn.
Na het op oog goede gesprek begon de ellende. “ik wilde een afschrift van mijn moeders testament om na te lezen wat daar in stond en aan te tonen dat er een pagina te weinig in het testament stond, namelijk de bladzijde over de kinderen. En wilde een procedure starten tegen het kantoor natuurlijk vanwege bovenstaande misère maar kreeg het niet. Of ik moest opeens 1000 euro betalen die ik niet had. Na 100 berichten, belletjes besloot ik een advocaat om advies te vragen. Hij kreeg het ook niet boven water ondanks vele verzoeken. Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en heb gezegd ik ga niet weg voordat ik mijn moeders testament heb. En dat werkte, de volgende dag had hij het in de mail 15 maanden na het eerste verzoek. Ook deze mails heeft Appelcom ingezien.
De erfgenaam besloot te gaan klagen over het gedrag van de Notarissen en kwam terecht bij de Koninklijke Notaris Bond. Na drie jaar klagen tegen deze notaris (en tegen de KNB zelf) werd de zaak in behandeling genomen. Klagen bij de toezichthouders had geen enkele zin en alleen met hulp van de ombudsman wordt er actie ondernomen., hopelijk.

Deel artikel TROUW EN oa NOTARIS MEULEMAN werkzaam bij

Akkermans en Meuleman te Uithoorn

Joods Maatschappelijk Werk moet eerst aantonen

rechthebbende te zijn’

Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM – De notarissen hebben

als door een adder gebeten gereageerd op de bewering, dat er miljoenen guldens

aan joodse tegoeden zijn achtergehouden.

8 oktober 1996, 0:00

De beroepsorganisatie Koninklijke Notariële Broederschap

(KNB) koos gisteren een harde tegenaanval als verdediging. De Stichting Joods

Maatschappelijk Werk (JMW) heeft volgens de broederschap tot nu toe verzuimd om

aan te tonen, dat zij kan optreden als rechthebbende op tegoeden die nog bij

notarissen op een rekening staan. Zo lang dat niet is gebeurd, kan de

broederschap de notarissen niet adviseren, om tegoeden aan het JMW over te

maken.

De historicus Lipschits krijgt er in opmerkelijk felle

bewoordingen helemaal ongenadig van langs. Hij zou in een boek over het JMW

“feiten verdraaien” door te melden, dat een notaris uit zijn ambt is gezet,

omdat hij weigerde joodse tegoeden ter grootte van ruim een miljoen gulden aan

het JMW over te dragen.

Deze “suggestieve uitlatingen” lijken op een misverstand te

berusten. Lipschits heeft het in zijn boek (dat in februari 1997 verschijnt)

over een notaris Meuleman die door de Kamer van toezicht ontheven is van het

beheer over de gelden. Dat is iets anders dan uit zijn ambt gezet. In 1981

heeft de stichting JMW alsnog een bedrag van 1 201 286 gulden ontvangen. Dat

geld bestond uit 4 500 uitkeringen aan nazi-vervolgden.

De publieke botsing tussen broederschap en JMW is een nieuwe

fase in een al jaren slepende kwestie. De Duitse regering heeft na de Tweede

Wereldoorlog smartengeld en schadevergoeding uitgekeerd aan Nederlandse joden

of hun nabestaanden. Notarissen kregen tot taak om de uitkering te beheren, zo

lang er een slachtoffers of nabestaanden waren opgespoord. In de gevallen

waarin er geen erfgenamen waren, trad de stichting Jokos (afkorting van Joodse

kerkgenootschappen en sociale organisaties) als rechthebbende op. Jokos kreeg

van notarissen uitkeringen overgemaakt en probeerde het geld alsnog op de goede

plaats te krijgen. De stichting is opgeheven en in 1973 opgegaan in de

stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Moord gepleegd door een Notaris Akkerman

file:///C:/Users/marij/Downloads/175%20jaar%20KNB_%20Zwarte%20schapen%20en%20de%20moord%20op%20de%20notaris.pdf

ris kantoor en zijn nazi verleden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: