Waaraan moet een klaagschrift voldoen?

De kamers voor het notariaat kennen regels voor hun werkwijze. In dat reglement, hieronder gepubliceerd, vindt u de regels die op de klachtenprocedure bij de kamers van toepassing zijn. Het klaagschrift, dat niet meer dan 5 bladzijden groot mag zijn, dient te vermelden:

  • de voorletter(s), de naam, het adres, de woonplaats en – voor zoveel mogelijk – het telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
  • de voorletter(s), de naam, het kantooradres en de vestigingsplaats van de notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris (hierna: de notaris) tegen wie de klacht is gericht;
  • een duidelijke omschrijving van de klacht en de gronden waarop de klacht berust, voor zoveel nodig onderbouwd met bewijsstukken.

Mijn klacht betreft 3 verschillende Notarissen die bevriend zijn. Dat zijn Lubbers in Amsterdam, Akkermans en Meulemans en Brummelhuis ook in Amsterdam. Maar deze zaken kunnen niet los van elkaar gezien worden aangezien ze allemaal proberen te rekken en te traineren.

In dit geval gaat het om notaris Lubbers, de heer Galman de heer van der Meijden, en de heer Lecat.

De heer Lubbers is zelf lid geweest van de kamer voor het Notariaat. En hoop dat dat een goede oplossing niet in de weg staat.

Gegevens klager

Marije van Appeldoorn

Rembrandtweg 353, 1181 GL

Amstelveen

Marijevanappeldoorn@gmail.com

0G6 36270067

Gegevens Notaris

Koningslaan 4

1075 ACAmsterdam

020 573 62 50

www.lubbers.nl

Lubbers en van Dijk

Het kantoor Lubbers en van dijk , de heer Galman en de heer Meyer ontkennen betrokken te zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap terwijl onder alle aktes hun stempel en naam staat. En uitgebreide correspondentie is geweest tussen de notaris de heer Galman en de erfgenaam. Deze correspondentie heeft Appelcom onderzocht de aktes waar daadwerkelijk de naam staat van Lubbers en van Dijk en de betrokken Notaris de heer L. Galman zijn handtekening staat op de akte.

Mijn moeder is lang geleden overleden. “Normaal gesproken zou haar erfenis pas worden uitgekeerd na mijn vaders overlijden. Maar omdat ik in de bijstand dreigde te raken moest ik het gaan opvragen.  Uiteindelijk stemde zijn vader daarin toe. En toen begon het drama”, stelt de jongen wanhopig.

Het vermogen bleek weggepoetst. Gemakshalve is 1 bladzijde uit het testament verdwenen, geen enkele eis uit het erfrecht nog uit het testament is voldaan. En het ergste is dat de vader een samenlevingscontract heeft afgesloten zonder de erven in te lichten waardoor de hele boedel veranderd. Tot zijn ontsteltenis hoort hij dat zijn vader de familie van elke financiële transactie op de hoogte had moeten houden. En eens per jaar had er een overzicht opgesteld had moeten worden over het vruchtgebruik van de boedel. Nog nimmer hebben wij zon overzicht ontvangen. Ook hadden de handtekeningen van de familie op onroerend goed aktes moeten staan.  En toestemming gevraagd. Nog nooit is zoiets verzocht. Wel heeft mijn vader een nieuwe ark en boot gekocht voor zijn partner. En twee huizen verkocht zonder ons in te lichten of toestemming te vragen. En zonder dat we mee getekend hebben zoals de wet verplicht.

Er blijkt ook nog een onderzoek geweest te zijn van de FIOD naar de malafide constructies van de heer Galman en mijn vader. De heer Galman had als notaris hem erop moeten wijzen dat de erfgenamen elk jaar verslag moest doen en voor alle financiële transacties van enige omvang, dat is ook nog nooit gebeurd. Ook had hij moeten adviseren dat mijn zus en ik mee hadden moeten tekenen bij de verkoop van huizen. En ons in moeten lichten over het aangaan van samenlevingscontract met de nieuwe partner van mijn vader. En zo is bijna aan geen enkele voorwaarden van goed vruchtgebruik voldaan.

Bij de verkoop van het ouderlijk huis had mijn vader ons ons kindsdeel moeten uitkeren zo viel te lezen op de bladzijde die uit het testament van mijn moeder was gehaald, te lezen.

De notaris is met pensioen ondertussen en was een vriend van de vader. Het notaris kantoor was betrokken bij de nalatenschap van zijn moeder. Hij was zelf regelmatig op het kantoor geweest na het overlijden van de moeder. Waarbij het testament werd voorgelezen. En had af en toe contact met de heer Galman vanwege het uitkeren van de erfenis.

Tot de dag van vandaag ontkent de notaris betrokken te zijn geweest. Dit terwijl zijn naam staat onder alle verkoop aktes en stempels van het kantoor. Ook zijn vader geeft toe dat de heer Galman zijn notaris is geweest. En ik heb allerlei correspondentie met het kantoor gevoerd en toegezonden, stelt de erfgenaam verbijsterd vast. 

 De erfgenaam neemt contact op met de P. Meyer van Lubbers en Dijk advocaten. “wij zijn de zaak kwijt, we kennen het dossier niet, we kunnen het niet vinden, wij hebben niets te maken met uw moeders erfenis. De betrokken notaris, l. Galman, en ook de naam Lubbers en van Dijk staat echter wel op allerlei verkoopaktes, mails, briefwisselingen met de erfgenaam.

Ik heb de heer Meyer gebid en gesmeekt, doe iets om uw fout te herstellen, maak met mijn vader een plan om het op te lossen. Vergoed de schade die ik heb geleden zowel financieel als psychisch. Vorige week nog en de enige reactie is: “vervelend dat het niet is opgelost”. Ook ben ik ernstig depressier geworden door dit relaas.


MAILS AAN DE HEER GALMAN
Fwd: nalatenschap mevr M.C. Van Appeldoorn-Wagenaar

Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>do 28 mrt. 2019 13:29
aan info

———- Forwarded message ———
Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Date: ma 17 dec. 2018 om 08:16
Subject: Re: nalatenschap mevr M.C. Van Appeldoorn-Wagenaar
To: KNB.nl <info@knb.nl>

 kenmerk                   : 2018206/JK

Bewijs dat de heer Galman betrokken was oa bij opstellen samenlevingscontract waarbij hij mijn vader had moeten wijzen op het feit dat hij hiermee de boedel eventueel kon veranderen en derhalve nietig verklaard kan worden.

Op vr 11 aug. 2017 om 16:51 schreef Leo Galman <l.galman@lubbers.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Naar aanleiding van uw onderstaande mail bericht ik u dat ik als notaris een wettelijke geheimhoudingsplicht heb ten opzichte van derden ten aanzien van akten die ten overstaan van mij zijn getekend. Ook dochters worden in dat opzicht als derde gezien.

Helaas kan ik u derhalve geen mededeling doen over een eventueel samenlevingscontract.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Leo Galman
Notaris / Civil-law notaryKoningslaan 4
1075 AC Amsterdam
020 573 62 04
www.lubbers.nl

Van: Marije van appeldoorn [mailto:marijevanappeldoorn@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 11 augustus 2017 6:48
Aan: Leo Galman
Onderwerp: Re: nalatenschap mevr M.C. Van Appeldoorn-Wagenaar

Beste meneer Galman,

Zoals ik u heb geschreven heb ik kanker gehad en daarna hartproblemen oa door armoede, onterechte armoede. Waarbij mijn vader niet te beroerd is een 12 meter lang teak houten schip voor zijn vriend te kopen plus een woonark. En ik in de bijstand die is gestopt vanwege mijn vaders geld voor een keuken op mijn rekening. 

Uw fiscale zorgen zijn onterecht in dit licht. En elke procedure zal me in het gelijk stellen is me verzekerd door meerdere mensen. Dt gedrag van mijn vader verdient geen schoonheidsprijs. En het bedrag wat hij wil gaan uit keren ook niet. 

En dan heeft hij ook nog eens een samenlevingscontract getekend met zijn vriend die mogelijk de boedel veranderd en wij dus niet van op de hoogte zijn qua inhoud. Mijn vader liegt over alles dus kan ik alleen vertrouwen als ik dat in mag zien of als u garandeert dat dat samenlevingscontract de boedel niet verandert. 

Zou u me die garantie kunnen geven?

Vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn

Op 10 augustus 2017 om 18:03 schreef Leo Galman <l.galman@lubbers.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Bij terugkomst van vakantie trof ik vandaag in mijn mailbox een aantal mails van u aan inzake de nalatenschap van uw moeder.

Ik begreep inmiddels ook dat u vandaag bij ons kantoor langs bent geweest, ik was echter in bespreking en kon u derhalve niet te woord staan.

U verzoekt mij met name, begrijp ik, om een kopie van het testament van uw moeder en de stukken van de belastingadviseur ten aanzien van de aangifte voor het recht van successie.

Mijn kantoor is echter destijds niet betrokken geweest bij de afwikkeling van de nalatenschap van uw moeder.

Vanmiddag heb ik, zoals u weet, bezoek gehad van uw vader. Met hem heb ik uw verzoek besproken en met hem heb ik afgesproken dat hij u rechtstreeks kopie stuurt van de betreffende stukken.

Waarschijnlijk is het dan verstandig om deze stukken door te sturen aan uw eigen notaris, de heer Huisman, zodat u met hem verder kunt overleggen.

Als notaris Huisman nader overleg behoeft kan hij mij of uw vader vanzelfsprekend benaderen.

U heeft het ook over het overmaken van een bedrag. Met uw vader besprak ik dat het overmaken van een bedrag wellicht nog wel wat haken en ogen had, met name vanuit fiscaal oogpunt. Hij zal daar nader advies over inwinnen en komt daar nog bij u op terug.

Kopie van deze mail zend ik ook aan uw vader ter bevestiging van de gemaakte afspraken.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

Leo Galman
Notaris / Civil-law notaryKoningslaan 4
1075 AC Amsterdam
020 573 62 04
www.lubbers.nl


De algemene voorwaarden van Lubbers en Dijk notarissen zijn van toepassing en bevatten een clausule met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam en op aanvraag gratis verkrijgbaar.
De algemene voorwaarden en onze disclaimer vindt u ook op http://www.lubbers.nl/algemene-voorwaarden-2/

The general conditions of Lubbers en Dijk notarissen are applicable and include a clause

TOT zover de heer Galman

Recente mails

Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>16:58 (2 uur geleden)
aan receptie@notariskantoorbrummelhuis.nl

Geachte mwvrouw of meneer,

Deze slepende kwestie zal ik graag met de grootste spoed opgelost zien worden. U had mijn vader erop moeten wijzen dat mijn zusje en ik hadden moeten meetekenen. 

En als ik vraag aan u of u wil meewerken hoor ik opeens niets meer terwijl u eerst praat over mediation. 

Geef u een laatste kans om het op te lossen. 

Fijne avond, 

Marije van Appeldoorn

06 36270067

Op ma 4 mei 2020 om 14:29 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Op za 2 mei 2020 om 07:45 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Geachte mevrouw Brummelhuis, 

Heb u was correspondentie door gestuurd, heb alle mails en bewijzen ook. 

Mijn zusje en ik hadden overal bij betrokken moeten worden. En u had mijn vader daarop moeten wijzen in het geval van Mensinge 34. 

Wij willen dat het opgelost word vandaag. 

U bent niet de enige met foute . Ook de knb waar ik heb geklaagd laat ze hiermee weg komen. 

En doet er drie maanden over om de zaak in behandeling te nemen in het geval van Lubbers en de heer Galman! 

En dat voor een notaris Meulemans van Akkermans en Meulemans, amice van de heer Lecat, die 15 maanden doet over een kopie van mijn moeders testament! 

U bent de eerste die het woord mediation in de mond neemt. Dat is heel vriendelijk van u. 

Helaas ben ik zwaar depressief geworden dat dit verhaal! En dan hebben mijn zusje en ik ongekende economisch verlies geleden en gaat zometeen mijn moeders werkelijke vermogen naar mijn vaders nieuwe vriend, de heer Henk van den Hoek . 

Ik wil, door Corona dat het wordt opgelost. Voor het geval mij iets gebeurd , ben niet zo topfit en 2 x kanker gehad.

En ik ben de enige die door heeft hoe het zit helaas.  

Fijn weekend p

Vriendelijke groeten 

marije van Appeldoorn 

06 36260066

——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Guido Tjadens <g.tjadens@lubbers.nl>
Datum: di 21 apr. 2020 om 11:03
Onderwerp: RE: Re:
Aan: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>, Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Zoals gisteren aan u bericht, notaris Le Cat en ondergetekende zijn niet betrokken bij de zaak en zullen derhalve niet inhoudelijk reageren.

Met vriendelijke groet / Kind regards, ​ Guido Tjadens Notaris / Civil‑law notary   Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam 020 573 62 34 www.lubbers.nl

​De algemene voorwaarden van Lubbers en Dijk notarissen zijn van toepassing en bevatten een clausule met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam en op aanvraag gratis verkrijgbaar.
De algemene voorwaarden en onze disclaimer vindt u ook op https://lubbers.nl/algemene-voorwaarden/
   
The general conditions of Lubbers en Dijk notarissen are applicable and include a clause on limitation of liability.
The general conditions have been deposited with the Amsterdam District Court and are available on request, free of charge.
The general conditions and our disclaimer can also be found at https://lubbers.nl/en/general-terms-and-conditions-of-lubbers-dijk-civil-law-notaries/

Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 21 april 2020 10:57
Aan: Guido Tjadens <g.tjadens@lubbers.nl>; Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>
Onderwerp: Re: Re:

Geachte heer Tjadens, 

Maakt u zich geen zorgen , kan niets zonder wederhoor., helaas en is nog een ruwe versie bovendien. En aangezien het mijzelf betreft niet heel onafhankelijk haha! 

Ik zou  het alleen vandaag opgelost hebben vanwege carona en mijn  gezondheid. 

Ook ontvang uw reactie op onderstaand artikel. 

Misschien kan de heer Lecat of u toch reageren? 

Meneer Lecat is per slot van rekening beste amices met notaris Meuleman dus hij is op de hoogte wellicht van deze zaak. 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp en reactie!

Vriendelijke groeten 

Marije van Appeldoorn 

Op ma 20 apr. 2020 om 17:21 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>

Geachte heer Tjadens, 

Wat vervelend voor de heer Meyer!

Dan geen reactie op onderstaand artikel of een laatste poging om het op te lossen. Door jullie notariskantoor ben ik depressief geworden van on eerlijkheid. De daders moeten worden gestraft of het oplossen voor die tijd. Waar hij staat of erfgename ben ik. 

Dit gaat inclusief de mails en akktes en bewijzen naar collega’s uit de journalistiek. 

Veel groeten en Beterschap voor de heer Meyer!

Het betreft een hele ruwe versie, excuses voor de opbouw. 

Bonte notarissen (Bond)

Notarissen halen redelijk vaak het nieuws vanwege malafide praktijken. Nu blijkt dat ook de prestigieuze Koninklijke Notaris Bond, het kantoor van Lubbers van Dijk in Amsterdam Zuid, een amice notaris kantoor Akkermans en Meulemans in Uithoorn betrokken blijken te zijn bij dit soort praktijken mag het nieuws heten.  

Een anonieme erfgenaam doet zijn verbijsterende verhaal aan Appelcom. De moeder van de erfgenaam is overleden en vanwege financiële malaise werd onlangs de erfenis uitgekeerd. Lubbers en van Dijk was degene die de belangen van mijn ouders al jaren lang behartigde. Regelmatig kwam ik op het kantoor om dingen te tekenen na mijn moeders overlijden. Hun naam staat onder alle transacties die mijn ouders deden. En tot op de dag van vandaag ontkennen alle betrokkenheid bij de nalatenschap. In de uitvoering hiervan is alles misgegaan. Het testament van de moeder lag bij het kantoor van Akkermans en Meulemans in Uithoorn en die deed 15 maanden over het opvragen. Klagen hierover bij de notarisbond kwam werd pas na maanden in behandeling genomen en na vijftien keer te vragen en dreigen naar de pers te stappen werd de klacht in behandeling genomen. Met ook de conclusie; het kantoor is niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap. De erfgenaam diende drie keer een officiële klacht tegen de Notarisbond en heeft nog nooit een reactie ontvangen. Dat is niet heel vreemd als je bedenkt dat klachten over de Notarisbond bij de Notarisbond zelf moet aan kloppen. Er is ook een mogelijkheid om te klagen bij de kamer  voor het Notariaat maar daarvoor moeten leges betaald worden, in het geval van de erfgenaam x twee en over die financiële middelen beschikte hij niet. De erfgenaam had bovendien voor de tweede keer kanker gekregen en wilde de zaak regelen voor zijn zus en de kleinkinderen in het geval hij zou komen te overlijden.

Lubbers en van Dijk

Het kantoor Lubbers en van dijk , de heer Galman en de heer Meyer ontkennen betrokken te zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap terwijl onder alle aktes hun stempel en naam staat. En uitgebreide correspondentie is geweest tussen de notaris de heer Galman en de erfgenaam. Deze correspondentie heeft Appelcom onderzocht de aktes waar daadwerkelijk de naam staat van Lubbers en van Dijk en de betrokken Notaris de heer L. Galman zijn handtekening staat op de akte.

De moeder van de erfgenaam is lang geleden overleden. “Normaal gesproken zou haar erfenis pas worden uitgekeerd na mijn vaders overlijden. Maar omdat ik in de bijstand dreigde te raken moest ik het gaan opvragen.  Uiteindelijk stemde zijn vader daarin toe. En toen begon het drama”, stelt de jongen wanhopig.

Het vermogen bleek weggepoetst. Gemakshalve is 1 bladzijde uit het testament verdwenen, geen enkele eis uit het erfrecht nog uit het testament is voldaan. En het ergste is dat de vader een samenlevingscontract heeft afgesloten zonder de erven in te lichten waardoor de hele boedel veranderd. Tot zijn ontsteltenis hoort hij dat zijn vader de familie van elke financiële transactie op de hoogte had moeten houden. En eens per jaar had er een overzicht opgesteld had moeten worden over het vruchtgebruik van de boedel. Nog nimmer hebben wij zon overzicht ontvangen. Ook hadden de handtekeningen van de familie op onroerend goed aktes moeten staan.  En toestemming gevraagd. Nog nooit is zoiets verzocht. Wel heeft mijn vader een nieuwe ark en boot gekocht voor zijn partner. En twee huizen verkocht zonder ons in te lichten of toestemming te vragen.

Er blijkt ook nog een onderzoek geweest te zijn van de FIOD naar de malafide constructies van de heer Galman en mijn vader. De heer Galman had als notaris hem erop moeten wijzen dat de erfgenamen elk jaar verslag moest doen en voor alle financiële transacties van enige omvang, dat is ook nog nooit gebeurd. Ook had hij moeten adviseren dat mijn zus en ik mee hadden moeten tekenen bij de verkoop van huizen. En ons in moeten lichten over het aangaan van samenlevingscontract met de nieuwe partner van mijn vader. En zo is bijna aan geen enkele voorwaarden van goed vruchtgebruik voldaan.

De notaris is met pensioen ondertussen en was een vriend van de vader. Het notaris kantoor was betrokken bij de nalatenschap van zijn moeder. Hij was zelf regelmatig op het kantoor geweest na het overlijden van de moeder. Waarbij het testament werd voorgelezen. En had af en toe contact met de heer Galman vanwege het uitkeren van de erfenis.

Tot de dag van vandaag ontkent de notaris betrokken te zijn geweest. Dit terwijl zijn naam staat onder alle verkoop aktes en stempels van het kantoor. Ook zijn vader geeft toe dat de heer Galman zijn notaris is geweest. En ik heb allerlei correspondentie met het kantoor gevoerd en toegezonden, stelt de erfgenaam verbijsterd vast.  

 De erfgenaam neemt contact op met de P. Meyer van Lubbers en Dijk advocaten. “wij zijn de zaak kwijt, we kennen het dossier niet, we kunnen het niet vinden, wij hebben niets te maken met uw moeders erfenis. De betrokken notaris, l. Galman, en ook de naam Lubbers en van Dijk staat echter wel op allerlei verkoopaktes, mails, briefwisselingen met de erfgenaam.

De erfgenaam heeft de heer Meyer gebid en gesmeekt, doe iets om uw fout te herstellen, maak met mijn vader een plan om het op te lossen. Vergoed de schade die ik heb geleden zowel financieel als psychisch. Vorige week nog en de enige reactie is: “vervelend dat het niet is opgelost”.

Akkermans en Meulemans

Het testament van de moeder ligt bij een notaris kantoor in Uithoorn, Akkermans en Meulemans. “In eerste instantie duurt het maanden om een afspraak te krijgen om het testament te voorlezen. En de digitale versie kwam pas 15 maanden later. Na meer dan 100 pogingen had de erfgenaam een advocaat ingeschakeld. Die wilde een procedure starten en die heeft dan het testament nodig. Ook op de verzoeken van de Advocaat kwam de Notaris niet met het testament. “Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en gezegd, ik ga niet meer naar huis zonder dat testament”, stelt hij verdrietig. Dat werkte wel want de volgende dag kreeg hij het toegestuurd.  

Er waren maanden lang aandringen voor nodig en heel veel telefoontjes om een afspraak te regelen. In het eerste gesprek met Notaris Meulemans was ik wel heel blij. Hij attendeerde me op allerlei zaken die waren misgegaan, dankzij hem wist ik welke fouten er gemaakt waren. En dat mijn zusjes en mijn naam overal onder de koopaktes had moeten staan. Ook gaf hij me een kopieën van aktes waaruit bleek dat de heer Galman en Lubbers en van Dijk betrokken waren want hun stempel stond onder de akte.  Hij adviseerde me om met zoals hij het uitdrukte zijn beste amice te gaan praten bij het kantoor van Lubbers en van Dijk voor een mediation gesprek en zei dat onmogelijk was dat ze hun betrokkenheid ontkende vanwege de overdaad aan bewijzen en correspondentie.

In het mediation gesprek wat ik voerde, overigens niet met de amice maar met de heer Meyer, de opvolger van de heer Galman, ontkende ze overigens weer betrokken te zijn.

Na het op oog goede gesprek begon de ellende. “ik wilde een afschrift van mijn moeders testament om na te lezen wat daar in stond en aan te tonen dat er een pagina te weinig in het testament stond, namelijk de bladzijde over de kinderen. En wilde een procedure starten tegen het kantoor natuurlijk vanwege bovenstaande misère maar kreeg het niet. Of ik moest opeens 1000 euro betalen die ik niet had. Na 100 berichten, belletjes besloot ik een advocaat om advies te vragen. Hij kreeg het ook niet boven water ondanks vele verzoeken. Uiteindelijk ben ik voor de deur gaan staan en heb gezegd ik ga niet weg voordat ik mijn moeders testament heb. En dat werkte, de volgende dag had hij het in de mail. 15 maanden na het eerste verzoek. Ook deze mails heeft Appelcom ingezien.

De erfgenaam besloot te gaan klagen over het gedrag van de Notarissen en kwam terecht bij de Koninklijke Notaris Bond.

Koninklijke Notarissen Bond

Op de site staat bij eventuele klachten kan men zich allereerst melden bij de notarisbond, die kan of bemiddelen tussen partijen. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van de kamer of het starten van een procedure.

De erfgenaam besloot voor de bemiddeling aangezien zijn financiële positie het niet anders toeliet. De leges van de kamer bedragen 50 euro keer twee en met en geen inkomen en geen bijstand was dat onmogelijk. En een procedure kost voor 1 advocatenkantoor 560 ?euro los van de advocatenkosten.

Lubbers en van Dijk en de notarisbond

De erfgenaam  klopte 12 x aan bij de notarisbond, tevergeefs, pas toen hij dreigde naar de media te gaan werd een klacht in behandeling genomen die van de heer Galman van Lubbers en van Dijk. Ook toen was het maanden wachten voordat ze met de bemiddeling starten. De conclusie was ons het kantoor is niet betrokken. En daar eindigde de bemiddeling van de bond.

Akkermans en Meulemans en de Notarisbond

Door Corona besloot de erfgenaam ook te klagen bij de Notaris Bond over het er vijftien maanden over doen om een testament boven water te krijgen en wat er eerder is beschreven. De bond reageert deze keer heel snel. Binnen een week was het rond. Alleen niet inhoudelijk beargumenteerd en werd door de kandidaat notaris Meulemans afgesloten met verder correspondentie reageer ik niet. En ook de bond accepteerde dat gewoon.

Klagen over Notarisbond doet u bij de notarisbond!

Voor klachten over notarisbond kunt u terecht bij de notarisbond”, zo laat de kamer van klachtenprocedure notarissen weten. Ook een ambtenaar van het ministerie van justitie bevestigt deze vreemde manier van klagen door de dader bij de dader aan Appelcom.

Tot slot laat ook de toezichterhouder Financiële Markten laat weten dat individuele burgers niet kunnen aankloppen bij de toezichthouder bij een geschil met de notarisbond. Daarvoor moet je bij de bond zijn.

“Heel erg bedankt voor uw bericht en voor het signaleren van mijn klacht. Het gaat juist ook over de notarisbond, door mijn advocaat en door mij 15 keer aangeschreven in een periode van drie maanden. Voor klachten over de notarisbond kan ik bij notarisbond terecht en dan weet ik zeker dat mijn klacht onpartijdig word behandeld?  Het e-mailadres van de kamer op de site van de notarisbond klopt ook nog eens niet.  

Ik vind het een vreemde zaak dat het klagen, heb het jaarverslag gelezen, bij de kamer vh notariaat 160 euro bedraagt. Dit terwijl bijna niemand in het gelijk word gesteld! En er belastinginspecteurs recht spreken terwijl ze daartoe niet zijn opgeleid. 

Het lijkt me geen welbestede 160 euro, in mijn geval keer 2, het gaat hier om twee bevriende notarissen. “, Aldus email correspondentie tussen de erfgename en de toezichthouder

EEN KAMER MET EEN DREMPEL

Een andere manier om een conflict over een notaris te beslechten is bij onafhankelijke kamer van het Notariaat.  Om daar te klagen moeten er eerst griffiegeld betaald worden een drempel, die de klager terug krijg wanneer hij in het gelijk word gesteld. In 2018  gaf de kamer van Amsterdam gaf in 20% van de gevallen gaf de voorzitter te kennen dat de klacht ongegrond was.

Uit het jaarverslag van de kamer uit 2017 kwamen een aantal uitzonderlijke zaken naar voren. Zo werd het als beschamend ervaren dat de kamers enige tijd belastinginspecteurs aan de tuchtrechtspraak hebben laten deelnemen die daartoe niet bevoegd bleken. Uiteraard zijn de nodige maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen.

Wie wil klagen over een notaris is griffierrecht verschuldigd.

De beslissingen van de kamer voor het notariaat worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/notarissen

Waarom bestaan er zoveel malafide notarissen

De problematiek van notarissen ligt in het, vaak eenmalige contact met cliënten. Alleen bij het kopen van huis en het maken van een testament ontmoet de gemiddelde Nederlander eventueel een notaris.

Elitair, enigszins, dat word versterkt door de in middeleeuws Nederlandse teksten die voor een leek niet te volgen zijn.

Volgens Appelcom ligt de diepe oorzaak van malafide notarissen aan het oligarpolische karakter. In Nederland waren er 1256 (vgl. 2103, 1381) notarissen en 1860 (vgl. 2013 1743) kandidaat notarissen. Het loslaten van de kartelachtige tarieven, de kredietcrisis nieuwe testament regulering en bezuinigingen teisteren de beroepsgroep net als vergrijzingen een gebrek aan toezicht. In 2013 kwam er een nieuwe toezichthouder het bureau financieel toezicht. In een reactie laat hij weten dat individuele zaken niet onder het toezicht vallen en dat de voor klachten over de Notarisbond men bij de Notarisbond moet aankloppen. 

Op ma 20 apr. 2020 om 15:27 schreef Guido Tjadens <g.tjadens@lubbers.nl>:

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Notaris De Meijer is naar verwachting geruime tijd niet op kantoor. Ik verzoek u geduld te betrachten.

Mijn compagnon notaris Le Cat en ikzelf zullen de zaak niet overnemen. Zodra notaris De Meijer weer op kantoor is, zal hij kennis nemen van uw berichten.

Met vriendelijke groet / Kind regards, ​ Guido Tjadens Notaris / Civil‑law notary   Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam 020 573 62 34 www.lubbers.nl

​De algemene voorwaarden van Lubbers en Dijk notarissen zijn van toepassing en bevatten een clausule met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam en op aanvraag gratis verkrijgbaar.
De algemene voorwaarden en onze disclaimer vindt u ook op https://lubbers.nl/algemene-voorwaarden/
   
The general conditions of Lubbers en Dijk notarissen are applicable and include a clause on limitation of liability.
The general conditions have been deposited with the Amsterdam District Court and are available on request, free of charge.
The general conditions and our disclaimer can also be found at https://lubbers.nl/en/general-terms-and-conditions-of-lubbers-dijk-civil-law-notaries/

Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: maandag 20 april 2020 12:22
Aan: Guido Tjadens <g.tjadens@lubbers.nl>; Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>
Onderwerp: Re: Re:

Geachte heer Tjadens, 

Dat was vorige week ook uw reactie! Hopelijk maakt de heer Meijer het goed en zijn familie ook. Het zijn rare tijden!

Is er iemand die hem overneemt. Mijn tweede bericht is niet zo belangrijk, de eerste des te meer.

Vriendelijke groeten

Marije van Appeldoorn

Op ma 20 apr. 2020 om 10:12 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Geachte heer Meyer,

Bent u ondertussen weer bereikbaar voor commentaar? Ik stuur u zo een artikel, vanmiddag, een artikel,  waar u op kunt reageren alvorens het te publiceren. 

Heb u zo vaak verzocht om het op te lossen maar uw gebrek aan medewerking noopt me samen met Corona tot andere maatregelen. 

Het bevreemdt mij in het bijzonder dat uw Amice de heer Meulemans 15 maanden nodig heeft mij van een kopie van mijn moeders testament te geven. U had me veel te goed geholpen door te analyseren waar de fouten stonden mbt tot goed vruchtbruik en waar uw notaris Galman aan had moeten voldoen. 

Als ik klaag over uw kantoor bij de Notarisbond word na 13 keer vragen het verzoek in behandeling genomen omdat ik dreig naar de pers te stappen. 

De notarisbond laat jullie er mee weg komen. Onbegrijpelijk. 

U heeft invloed. Of de notarissen van uw kantoor vormen de notarisbond?

Ik heb drie keer geklaagd officieel bij de Notarisbond over de notaris bond en heb geen enkele reactie ontvangen.Dat is de enige manier er is geen onafhankelijke instantie die toezicht houd. En als je geen reactie krijgt kan je nergens naar toe met je klacht. 

Dat is hiaat en vormt een bedreiging voor de democratie. 

Gaarne uw reactie en mocht u toch iets verder willen komen dan ons kantoor is niet betrokken terwijl ik hier stapels kopieën heb liggen van allerlei officiële aktes met uw de handtekening van de heer Galman en uw kantoor stempel. Ook mijn vader bevestigd dat de Galman zijn notaris is geweest. Ik heb uw de correspondentie met de heer Galman toegestuurd uit het verleden. 

U weet het maar al te goed. uw kantoor is betrokken geweest bij malafide praktijken en voor mijn vader het kapitaal naar beneden gebracht tot 400 000 euro. Dat was precies de overwaarde van een pand aan het Marie Heinekenplein. 

Ook is hij betrokken geweest bij een onderzoek naar een dubieuze belastingconstructie. 

Hij had de erven in moeten lichten eens per jaar, hij had mijn zusje en mij voor elke transactie van enige waarde op de hoogte moeten stellen. Hij had niet zomaar een samenlevingscontract mogen tekenen waardoor de boedel totaal wijzigt. En dat zijn uit het blote hoofd maar een paar dingen die ik herinner. 

Gaarne uw reactie

Marije van Appeldoorn

06 36270067

Op di 14 apr. 2020 om 14:32 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Beste heer Tjadens, 

Dank u voor uw bericht.

Ik wacht het even af!

Hartelijke groeten,

Marije van Appeldoorn 

Op di 14 apr. 2020 om 14:14 schreef Guido Tjadens <g.tjadens@lubbers.nl>

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw 2 berichten vandaag.

Notaris De Meijer is wegens privéomstandigheden niet op kantoor en op dit moment daarom niet in staat van uw bericht(en) kennis te nemen. Zodra hij weer op kantoor is zal ik uw berichten onder zijn aandacht brengen.

Met vriendelijke groet / Kind regards, ​ Guido Tjadens Notaris / Civil‑law notary   Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam 020 573 62 34 www.lubbers.nl

​De algemene voorwaarden van Lubbers en Dijk notarissen zijn van toepassing en bevatten een clausule met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam en op aanvraag gratis verkrijgbaar.
De algemene voorwaarden en onze disclaimer vindt u ook op https://lubbers.nl/algemene-voorwaarden/
   
The general conditions of Lubbers en Dijk notarissen are applicable and include a clause on limitation of liability.
The general conditions have been deposited with the Amsterdam District Court and are available on request, free of charge.
The general conditions and our disclaimer can also be found at https://lubbers.nl/en/general-terms-and-conditions-of-lubbers-dijk-civil-law-notaries/

Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: maandag 13 april 2020 22:31
Aan: KNB.nl <info@knb.nl>; Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>
Onderwerp: Re: Re:

Geachte heer Meijer,

Spijtig is een beetje raar woord uit uw mond. U beweerde dat uw kantoor niet betrokken is. Maar zelfs mijn vader geeft onmiddellijk toe dat de heer galman jarenlang voor hem alles deed.

En uw kantoor stempels staan onder alle

Aktes. De heer galmaan had de erfgenamen moeten informeren bij de overdracht van de emmastraat, mensinge. De ark en de zeilboot. Ook was hij betrokken bij het naar beneden poetsen van het kapitaal waar de fiscus gelukkig een stokje voor heeft gestoken , er is een onderzoek geweest.

Mijn zusje en ik wisten niet dat er een samenlevingscontract werd getekend en alleen omdat er werd ingebroken en het alarm mij belde kwam ik daar achter.

Dan had mijn vader ieder jaar rekenschap moeten geven over het vermogen en elke uitgave van omvang met ons moeten bespreken.

En uw kantoor was daarbij betrokken of meneer galman nu met pensioen is of niet.

En u weigert iets toe te geven.

Nog heeft u een handreiking gedaan om iets op te lossen van deze vreselijke nalatigheid en onkunde.

Heb geklaagd bij norarisbond over u en amice Meulemans die u kent en die heeft uw zaak zo lang mogelijk opgehouden .

En gezien de vreemde omstandigheden wil ik het graag zsm geregeld hebben.

U gaat de zaak in orde maken voor mijn zusje en mij.

Alvast heel hartelijk dank!

Marije van Appeldoorn

Op vr 6 mrt. 2020 om 11:07 schreef Peter de Meijer <p.demeijer@lubbers.nl>

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Het is spijtig te lezen dat u nog geen oplossing heeft kunnen vinden.

Twee jaar geleden heeft oud notaris Galman de hem gevraagde informatie over het dossier Emmastraat op verzoek daartoe verstrekt aan de Koninklijke Beroepsorganisatie Notariaat (KNB). Deze informatie is door de KNB vervolgens met u gedeeld.

Met vriendelijke groet / Kind regards,​ Peter de Meijer Notaris / Civil‑law notary Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam 020 573 62 50 www.lubbers.nl

​De algemene voorwaarden van Lubbers en Dijk notarissen zijn van toepassing en bevatten een clausule met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam en op aanvraag gratis verkrijgbaar.
De algemene voorwaarden en onze disclaimer vindt u ook op https://lubbers.nl/algemene-voorwaarden/

The general conditions of Lubbers en Dijk notarissen are applicable and include a clause on limitation of liability.
The general conditions have been deposited with the Amsterdam District Court and are available on request, free of charge.
The general conditions and our disclaimer can also be found at https://lubbers.nl/en/general-terms-and-conditions-of-lubbers-dijk-civil-law-notaries/

Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 6 maart 2020 06:14
Aan: Postman <postman@lubbers.nl>
Onderwerp: Re:

Geachte heer Meyer,

Tot op heden heb ik geen oplossing gevonden voor de problemen rond mijn moeders nalatenschap.

Door omstandigheden was ik niet in staat eerder te reageren, excuses daarvoor

Misschien kunt u toch nog eens uitzoeken wat uw kantoor naam en stempels doen onder de koopakte van de Emmastraat etc etc.

Vriendelijke groeten

Marije van Appeldoorn

Op wo 4 jul. 2018 om 21:59 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>:

Geachte heer meyer,

Ik heb u de correspondentie toegestuurd waaruit blijkt dat meneer Galman contact hebben gehad. Ook was jullie kantoor betrokken bij de aan en verkoop van onroerend goed zoals is gebleken uit stukken uit het kadaster.

U kunt niet langer aankomen met ons kantoor was niet betrokken. Meneer Galman was mijn vaders vaste notaris jarenlang.

Meneer Galman heeft of verzaakt onderzoek te doen want dan was hij onmiddellijk gestuit op de clausule dat mijn zusje en ik toestemming hadden moeten geven.

U hebt me nu lang genoeg van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb bewezen wat we hadden afgesproken. U ging naar Mensinge kijken op de koopakte, ook via uw kantoor.

Ik ben totaal onvermogend en vind het zo onterecht dat ik nu voor hele extreme advocatenkosten sta voor uw oud collega.

U heeft mij toegezegd dat u zelf kon onderzoeken hoe een en ander gelopen is.

Mijn geduld is alleen helemaal op. En ook niet meewerken aan een kopie van mijn moeders testament vind ik onprettig.

Het testament ligt bij notaris in Uithoorn en is laatste testament dat er is gemaakt. Zo blijkt uit CTR.

De inhoud van het testament laat niets aan de verbeelding over, uw kantoor heeft niet goed gehandeld. Door niets te doen lost u deze zaak niet op.

Hoe gaat u dit oplossen?

Vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoor

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: