Pap, Eerst wil je me onder curatele omdat ik zeg dat ik ben aangevallen met stuk glas. Ik heb schriftelijke en mondelinge bewijzen. Plus excuses Dan beweer je dat notaris verkeerde versie heeft gelezen. Zoals gezegd ik vertrouwde je geheel ten onrechte. Er zijn wetten hoe je met nalatenschap om gaat.  De passage over uitkeren kindsdeel staat op blz 1. Ik heb alleen nooit uitleg gekregen over hoe je met nalatenschap hoort te gaan . Tot Paul er naar ging kijken, die moet vast ook onder curatele. Die ontdekte missen v d bladzijde. 
Jij hoort elk jaar openheid van zaken te geven. Mama s wil inzake kindsdeel uitkopen had je moeten uitvoeren.
Je had de boedel moeten verzorgen  en elke belangrijke transactie moeten overleggen, dat staat in de wet, niet in mama s testament.
Dertien maanden heeft het geduurd om  een kopie bove. Water te krijgen,. 
Het notariskantoor Lubbers heb ik vele malen verzocht om een oplossing te zoeken. 
Ze ontkennen je betrokkenheid terwijl hun naam overal opstaat en ik correspondentie met de heer galman heb overlegd.  Ook al ontkennen ze elke betrokkenheid, toch Willen ze mediation.
Jullie zijn bezig met onder pet en vertraag actie om Co en mij maar niet te geven waar we recht op hebben.
Wat is precies het lolletje papa? 
Wetten en naleven testament is geen onzin. Die zijn bedacht voor mannen die misbruik maken van vertrouwen. Marije

Op vr 31 aug. 2018 om 21:47 schreef Henk Van Appeldoorn <henkvanappeldoorn@gmail.com>
Het is zeer verontrustend  dat Marije niet meer goed kan lezen .Het testament met de zgn ontbrekende bladzijden is identiek aan het testament dat Marije uit Uithoorn heeft . Het enig verschil is dat het testament uit Uithoorn  het voorgelezen testament is waarin doorhalingen en wijzigingen staan en deze zijn in het definitieve exemplaar niet meer zijn opgenomen.De rest van de email is volledig onacceptabel .De onzin , die daar staat is ongelofelijk, en ik ga daar dus niet op in ,ik denk dat het beter is als Marije onder curatele gesteld zou worden.

Henk van AppeldoornNieuw Herlaer 1191083BC Amsterdam NLTel +31 206721596Mob +31615060499
Op 31 aug. 2018 om 18:25 heeft Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com> het volgende geschreven:

Beste allemaal,Vandaag heb ik na 13 maanden het echte testament, met extra blz ontvangen. De notaris in Uithoorn was wat langzaam ondanks zijn goede uitleg.Allereerst heeft hij de wet uitgeLegd, iedere notaris en iedere beheerder van een boedel zich aan moeten houden. In het kort 1 x per jaar openheid van zaken en financiën doorspreken en goedkeuren met de nabestaande. Ook moet er  ordelijke zorg voor boedel zijn. Het lijkt me duidelijk dat zowel eerste als tweede punt ernstig tekort geschoten is. uHet laten verdwijnen van een blz rampzalig is voor mijn zusje en mij. Onder goede verzorging worden geen arken, boten voor de agressieve vriend van mijn vader verstaan. Mijn vader heeft Henk onderhouden van mijn moeders geld tot dat de graaier zijn tante overleed en hij als voogd de erfenis ontving en zichzelf als erfgenamen benoemde. 
Ook het aangaan van een samenlevingscontract die de boedel kan veranderen is niet volgens de regels en kan ontbonden worden. Ook niet huren van Italië, ga zo door!Zo zijn er een hoop wetten die mijn zusje en mij hadden moeten beschermen tegen de graaiende henken van mijn moeders geld. 
Ware het niet dat Rotary vriend, notaris galman van Lubbers ernstig verzaakt heeft en mijn vader niet gewezen heeft op de inhoud van het testament en de regels van goed beheer. En een blz heeft verduisterd wellicht.
Dan staat er in mijn moeders testament dat papa ons had moeten uitkopen op het moment dat hij iets van onroerend goed kocht of verkocht.
Dit is niet gebeurt. Wel is er een bedrag van 50 000 uitgekeerd als zijnde kindsdeel ipv van 400 000 voor de emmastraat.
Mensinge weet ik niet dat het te koop stond. Ook niet voor hoeveel.
Het is overduidelijk dat papa en Lubbers. Bij wie ik vele malen hebGeprotesteerd dit hebben geliteerd. Het zijn notarissen en die moeten nakijken wat er in een testament staat om te voorkomen dat koopcontracten nietig worden verklaard. Dat gaat nu gebeuren dankzij Lubbers. Wellicht hebben ze de mazzel dat ze ter goeder trouw waren maar dat zal toekomst uitwijzen.Het naar benden halen van het vermogen naar 400 000. Heeft bij mij alarmbellen doen rinkelen. De erfenis van mijn opa en oma alleen al bedroeg meer.  De fiscus flessen is ook strafbaar. 
Mijn vader kan onder curatele worden gezet en Lubbers kan kantoor inpakken.
Hoe kunnen jullie 2 vrouwen zo extreem benadelen? Terwijl jullie, Henken nippen aan roze champagne van mama s geld n ik geen gas water en licht heb? Mijn neefjes kunnen niet studeren door Henken. 
Het recht gaat zegevieren. 13 maanden lang is de boel van alle kanten bemoeilijkt en vertraagd. Vandaag kopie binnen waarmee we (spoed)procedure kunnen starten, Marije

Op vr 31 aug. 2018 om 17:00 schreef Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>

——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Henk Van Appeldoorn <henkvanappeldoorn@gmail.com>
Datum: wo 9 mei 2018 om 16:26
Onderwerp: Testament mevrouw M.C. Wagenaar.docx
Aan: <artenco@t-online.de>, Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>

 Nicolette en Marije, 
Hierbij zend ik jullie de brief die ik z.s.m. voor ondertekening naar jullie zal sturen.Gaarne hoor ik of jullie akkoord gaan met de voorwaarden daarin genoemd.

Hartelijke groeten ,
Papa

Henk van AppeldoornNieuw Herlaer 1191083BC Amsterdam NLTel +31 206721596Mob +31615060499<Testament mevrouw M.C. Wagenaar.docx><kopie testament mw Van Appeldoorn-Wagenaar.pdf>

%d bloggers liken dit: