——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Datum: do 4 okt. 2018 om 15:56
Onderwerp: Henk van Appeldoon
Aan: Caroline Buitenhuis <cbuitenhuis@linkadvocaten.nl>

Geachte mevrouw Buitenhuis en advocaten van Linkadvocaten
Graag wil ik u verzoeken mijn vader te wijzen op zijn rechten en plichten .Ik heb u alle correspondentie doorgestuurd die het tegendeel van smaad en laster beschuldigingen van de hand doen. Zal ook zo een mail sturen waarbij mijn vader de verzekering heeft gevraagd om EMDR therapie voor bedreigen van zijn vriend met kapot glas etc te vergoeden. 
Na 13 maanden heb ik een kopie van het testament van mijn moeder kunnen bemachtigen. Na 100 x vragen bij de Notaris in Uithoorn. De variant met 5 bladzijde is boven water. Het zou heel erg vriendelijk van u zijn als u mijn vader wees op wetgeving in Nederland en zal u complete testament toesturen. Dat heet verduistering en mag ook niet.Ik heb zowel van notaris als van 2 advocaten begrepen dat er niets klopt van de uitvoering van mijn moeders testament. Ik verzoek u om dit mijn vader duidelijk te maken en een oplossing binnen 24 uur te bedenken. Het voorstel dat mijn vader heeft gedaan en daarbij een kopie van mijn moeders testament heeft gestuurd van 4 bladzijde is verwerpelijk. 
 Hij krijgt de grootst mogelijke problemen als mijn zusje en ik alle transacties gaan terug draaien. Ook het samenlevingscontract dat de boedel wellicht wijzigde. Ook alle onroerend goed transacties waarop onze naam ontbreekt. Ook heeft hij zich niet gedragen als goed beredderaar van de boedel en nooit iets overlegd of inlaten zien. Het erfdeel zoals uitgekeerd is een vierde, we hebben recht op een derde. Ga zo maar door.  U bent specialist en kan het uitleggen wat zo voor de rechter de consequenties kunnen zijn.  
Ondertussen heb ik helaas kanker terug gekregen. Ik ben financieel ten gronde terwijl mijn vader en zijn partner er warmpjes bij zitten omdat ze mijn moeders testament weigeren uit te voeren. Ik ben na een mail van mijn vader zo wanhopig geworden en van het notaris kantoor Lubbers dat ik een totale burnout heb gekregen. 
Mijn vader weigert in te zien dat zijn gedrag niet correct is. 
Ik zie heel graag onmiddellijke uitvoering van mijn moeders testament en een schadevergoeding van 15 000 van de heer van der Hoek vanwege dreigen met glas en zeggen dat ik gek ben, tegemoet. Ik eis zuivering van mijn naam, niet goedschiks dan kwaadschiks. 
Ik denk niet dat de rechter fraai vindt wat mijn vader met zijn dochters in financieel slecht weer, uitspookt. Nog dat hij een dochter met kanker met honger achterlaat omdat ze geen recht heeft op bijstand omdat mijn vader allerlei bedragen op mijn rekening had gestort voor een nieuwe keuken, ik kreeg op dat moment een stent in mijn kransslagader en had niet opgelet. Nul inkomen, geen bijstand en heel erg ziek. Dat is mijn status.  
Mijn advocate neemt het verder vanaf hier overAlvast heel erg bedankt, met vriendelijke groet. 
Marije van Appeldoorn

%d bloggers liken dit: