Appelcom deed onderstaande mailwisseling toekomen aan de toezichthouder en ontving geen reactie.

——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Peter van Toor <p.vantoor@denhaag.nl>
Datum: wo 25 nov. 2020 om 09:01
Onderwerp: AFM
Aan: marijevanappeldoorn@gmail.com <marijevanappeldoorn@gmail.com>

Geachte mevrouw Van Appeldoorn,

Gisteren vernam ik dat – daar waar het lezen van uw mails aan onze zijde al hebben gestaakt- u soms twee keer per dag tracht telefonisch contact op te nemen met de bestuursadviseur van de burgemeester. U laat daarbij ook, voor ons overigens onsamenhangende, voicemail-berichten achter.

Mag ik u nogmaals wijzen op de inhoud van onze onderstaande mail van 18 augustus jl.

Hierbij doe ik u eenmalig het verzoek uw pogingen ook  telefonisch contact te zoeken per direct te staken en gestaakt te houden, dit ter voorkoming van verdere escalatie.

Hoogachtend,

Mr Peter van Toor

Plv Algemeen Directeur BSD

Gemeente Den Haag

Van: Marije van appeldoorn <marijevanappeldoorn@gmail.com>
Verzonden: Friday, August 28, 2020 12:56:37 AM
Aan: Marja Bolier <marja.bolier@denhaag.nl>; Burgemeester <Burgemeester@denhaag.nl>; Peter van Toor <p.vantoor@denhaag.nl>
Onderwerp: Fwd: Gemeentesecretaris

Geachte heer van Zanen, mevrouw Bolier en de heer van Toor, 

Dit is uw regio! Graag uw inhoudelijke reactie? 

Bijzonder dat zowel de gemeente secretaris de heer Schurink voorzitter is van hockeybond. Gezellige toernooien , vast internationaal, in Joegoslavië? 

En is dat veel meer van mijn bron dezelfde hobby???

En onderstaande burgemeester voorzitter van de zwembond. 

Gezellige functie voor iemand die loco-burgemeester was bij het inleveren van pc bij de technische dienst in Hoofddorp betrapt is. Ook al is hij erin geluisd, dan had tot de bodem uitgezocht moeten worden wie daarvoor verantwoordelijk is. En de daders voor de rest van hun leven in de gevangenis zo n lage streek. Maar u geeft geen antwoord.

En aangezien we in nl een pers hebben die politici controleert. Heeft u inhoudelijk in te gaan op vragen en extreme zorgen die ik heb. 

En ik vraag niet of u botulisme in de stadsvijver hebt opgemerkt. Maar zijn ernstige misstanden. 

Ik stel extreem ernstig misstanden aan de kaart. 

En probeer nog 1 x te vragen of u inhoudelijk wil ingaan, ook op de buurtjes, de KNB. 

En anders wie zwijgt stemt toe.

Vriendelijke groeten,

Marije van Appeldoorn 

Ps denkt u dat het tot de mogelijkheid hoort dat deze , eenzijdige vooralsnog, in mijn computer/ telefoon blijft staan ?????

Anders even goede vrienden

En als u gesprekken wil horen van opgenomen gesprekken! 

Ps 2 mocht rtv Utrecht wel kritische vragen stellen, vast niet, en een burgemeester begint met schone lei.

Nu weer.

——— Doorgestuurd bericht ——–
Van: Marja Bolier <marja.bolier@denhaag.nl>
Datum: di 18 aug. 2020 om 13:09
Onderwerp: RE: Gemeentesecretaris
Aan: marijevanappeldoorn@gmail.com <marijevanappeldoorn@gmail.com>


Geachte mevrouw van Apeldoorn,

 Dank voor uw onderstaande mail, waarop ik u namens de burgemeester het volgende bericht:

 In uw mails aan de gemeentesecretaris en de burgemeester  zien wij geen verband met de huidige taken en bevoegdheden van de burgemeester van Den Haag

en de gemeentesecretaris. Wij kunnen dan ook alleen kennis nemen van uw informatie.

 Met vriendelijke groet,

 Marja Bolier

 Bestuursadviseur  burgemeester Den Haag

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: http://www.denhaag.nl/disclaimer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: